Suosikit

Saikkolan osayleiskaava

Saikkolan osayleiskaavan tavoitteena on ratkaista erityisesti asumisen reservialueen maankäyttö ja rakentaminen kyläkaavaperiaatteella.

Osayleiskaavatyö tullaan käynnistämään tulevan vuoden aikana. Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisesta sekä mahdollisista aloitusvaiheen asukastilaisuuksista ja lähtötietokyselyistä tiedotetaan erikseen.

Sijainti

Osayleiskaava-alue sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman itäpuolella Partalassa.

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Yleiskaavasuunnittelija Sami Tervo puh. 040 632 6564

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi