Suosikit
Palvelu

Pidennetty oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuksessa säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapselle annettavassa esiopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa lapsen valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Lapsen pidennettyyn oppivelvollisuuteen ottamisen valmistelu aloitetaan lapsen omassa päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, huoltajien sekä tarvittavien muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen suunnitellaan moniammatillisesti (mukana EKHVA, vammaispalvelu, mahdolliset muut asiantuntijat) lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella.

Toimintaohje

Vie lapsesi päiväkodista tai neuvolasta suositeltuihin EKHVA:n tutkimuksiin. Kun tarvittavat tutkimukset on tehty, saat asiantuntijalausunnon, jonka toimitat lapsen päiväkotiin. Yleensä tutkimusten jälkeen pidetään yhteisneuvottelu, jossa sovitaan yhdessä pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta.

Päätöstä varten varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisopettaja laativat pedagogisen selvityksen Wilmassa. Selvitys sisältää opetuksen järjestäjän arvion lapsen tuesta.

Lisäksi päätöstä varten huoltajia tulee kuulla. Teille annetaan allekirjoitettavaksi ”huoltajan ja lapsen kuulemislomake”, jonka saatte päiväkodista.

Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee lapsenne väestörekisterin mukaisen kotiosoitteen varhaiskasvatuksen aluejohtaja. Lisäksi hän tekee lapsellenne erityisen tuen päätöksen, koska pidennetyn oppivelvollisuuden lapsi on aina myös erityisen tuen lapsi. Molemmat päätökset näet lapsenne Wilma-järjestelmästä sekä kotiin lähetettävästä päätöksestä. Lapsenne päiväkodin johtaja tekee lisäksi esiopetuspäätöksen.

Lapsesi suorittaa pidennettyä oppivelvollisuutta omassa tutussa päiväkodissa. Kun esiopetus alkaa, laaditte yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa lapsen henkilökohtaisen opetuksen järjestämisen suunnitelman (HOJKS). Suunnitelma on Wilmassa.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta Wilman käyttöön, ota yhteyttä päiväkodin johtajaan tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Liittyvät palvelut

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityiset opetusjärjestelyt Erityisopetus lukiokoulutuksessa Esiopetuksen opiskeluhuolto Esiopetus Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen Joustava perusopetus (JOPO) Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa Katsomusaineen opiskelu Koulujen kerhotoiminta Koulukuljetukset Kouluun ilmoittautuminen Lappeenrannan Lyseon lukion englanninkielinen linja Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja Maahanmuuttajien valmistava opetus Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi (Varma-tiimi) Varhaiskasvatuksen puheterapeutti Varhaiskasvatuksen venäjänkielinen erityisopettaja Vuosiluokkiin sitomaton opetus Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa