Suosikit

Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan kaupunginhallitus

Villimiehenkatu 1

53100 Lappeenranta

 

Tietovarannon yhteyshenkilö

Helena Leskinen, Lappeenrannan Toimitilat Oy, isännöitsijä

helena.leskinen@lappeenranta.fi

040 180 3720

 

Tietosuojavastaava

Ilona Sidoroff

tietosuoja@lappeenranta.fi

040 768 1336

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Irtaimiston valvonta, henkilöturvallisuuden takaaminen ja kiinteistön valvonta.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Kameratallenteen kuva.

 

Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?

Ei

 

Käsittelyn peruste

Julkisen vallan käyttö tai yleinen etu

 

Tietovarannon tietolähteet

Kameratallenne

 

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?

Ei

 

Tietovarannon ylläpitojärjestelmät

Mobotix kameravalvonta

 

Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?

Vain sähköisessä

 

Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?

Kyllä. Käsittelyn hoitaa pääasiassa LATO Oy:n ja Meita Oy:n henkilökunta

 

Tietojen suojaamisen periaatteet

Käyttöoikeudet tallenteisiin on rajattu tarkasti. Käyttäjämäärä on minimoitu. Käyttöoikeudet vaativat voimassa olevaa työsuhdetta. Tilat on fyysisesti varmistettu.

 

Tietovarannossa olevien tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan poliisille tarvittaessa rikosten selvittämiseen

 

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Ei

 

Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle

Ei

 

Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

Kameratallenteet säilyvät kaksi viikkoa, jonka jälkeen uusi tallenne tallentuu vanhan päälle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja

 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen. Lomake löytyy täältä. Kameratallenteita ei aina voida toimittaa, koska tallenteella näkyy myös muita henkilöitä. Tarkastusoikeutta varten ilmoitettava mahdollisimman tarkka tapahtuma-aika.

 

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

 

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Kun tietojen käsittelyn perusteena on yleinen etu tai julkisen vallan käyttö, sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen vedoten. Tällöin tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa vain, mikäli rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan, että tietojen käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perustelu syy. Tietojen käsittelyä voidaan jatkaa myös oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

            

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.