Suosikit

Petoeläinvahingot

Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, susi, ahma ja ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista.

 

Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina voidaan korvata:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot koiralle, kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
  • porovahingot porolle poronhoitoalueella

 

Vahingosta ilmoittaminen

Vahingon havaittuasi ota välittömästi yhteys vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen, jotta maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti. Vahingon sattuessa viikonloppuna, tee ilmoitus maaseutuelinkeinoviranomaiselle heti seuraavana arkipäivänä. Tee ilmoitus puhelimitse, sähköpostitse, Vipu-palvelussa tai Ruokaviraston lomakkeella 131.  

 

Maastotarkastus

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee vahinkoa koskevan maastotarkastuksen. Maastotarkastuksessa voi olla läsnä korvauksen hakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja. Maastotarkastuksessa vahinko todetaan, arvioidaan ja laaditaan vahinkoa koskeva arviokirja. Maastotarkastuksesta peritään 100 euron arviointimaksu. Mikäli vahinko todetaan suurpedon aiheuttamaksi, maastotarkastuksesta aiheutuneet kulut korvataan hakijalle. Ilman maaseutuelinkeinoviranomaisen suorittamaa maastotarkastusta petoeläinvahinkokorvausta ei voida myöntää.

 

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Korvaushakemus tulee toimittaa vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuukauden kuluessa vahinkoarvion valmistumisesta.  Aiheutunut vahinko korvataan, jos korvattavan määrän yhteissumma ylittää 170 euroa/hakija/kalenterivuosi. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen. Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksen hakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Eläin- ja irtaimistovahingot maksetaan heti käsittelyn päätyttyä ja viljelysvahingot vahinkovuotta seuraavana keväänä.