Suosikit

Tuki

Tuen kolmiportaisuus

Lapset ja nuoret voivat kulkea tuen polkua joustavasti yleisen, tehostetun tai erityisen tuen kaistoilla. Oppilaan tuen tarvetta ja riittävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Muutoksia tehdään tarpeen mukaan ja päätökset tehdään aina yhdessä lapsen/nuoren ja huoltajan kanssa. 

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Tuen tarpeen lisääntyessä laaditaan pedagoginen arvio opettajan, erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden toimesta. Arvion avulla tarkastetaan mahdollisuus aloittaa tehostettu tuki. Jos oppilaan saama yleinen tuki ei riitä arvioidaan, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea lisää. Tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on erittäin tärkeää. 

Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden tuen tarvetta arvioidaan lukuvuosittain oppimissuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Mikäli oppilaan saama tehostettu tuki ei tunnu riittävän, laaditaan pedagoginen selvitys huoltajien, opettajan, erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden toimesta. Tarvittaessa siirrytään erityiseen tukeen ja oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa.