Suosikit
Palvelu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Tällä hetkellä Lappeenrannassa järjestetään ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Toimintaa järjestetään arkipäivisin perusopetuksen työvuoden aikana pääsääntöisesti klo 11:30-16:30. Toimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina, eikä joulu- ja kevätjuhlapäivinä.

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään osallistumismaksu. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan ryhmässä välipala ja toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta.

Lappeenrannassa iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kaupungin omana toimintana, että avustettuna toimintana.

Ehdot ja kriteerit

Iltapäivätoiminnan paikkaa täytyy hakea lukuvuosittain. Myös erityisen tuen piirissä oleville oppilaille tulee hakea iltapäivätoiminnan paikka. Lukuvuoden 2024—2025 iltapäivätoimintaan haku alkaa 1.4.2024 ja päättyy 20.4.2024. Hakemus tehdään sähköisesti Wilmassa valitsemalla Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Iltapäivätoimintaan hakeminen. Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä vielä hakuajan jälkeen. Steinerkoulun iltapäivätoimintaan haetaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lpr.steinerkoulu@lprsteinerkoulu.net ja Itä-Suomen koulun iltapäivätoimintaan Itä-Suomen koulun Wilma-järjestelmässä.

Lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen mukaan iltapäivätoimintaan otetaan kaikki hakuaikana hakeneet erityisen tuen piirissä olevat oppilaat. Mikäli hakijoita on tämän jälkeen enemmän kuin vapaita paikkoja, ovat etusijalla 1. luokan oppilaat sekä ne oppilaat, joiden kohdalla on jokin toiminnan piiriin pääsyä puoltava painava seikka. Tällaisena pidetään yksinhuoltajuutta, vanhempien iltatyötä tai mahdollisia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä vielä hakuajan jälkeen.

Kaikkien alakoulujen iltapäivätoimintaan voi hakea. Kaupungilla on sopimus iltapäivätoiminnan tuottamisesta useimmille kouluille. Iltapäivätoiminnan ryhmä muodostuu näille kouluille, jos ryhmään hakee vähintään 12 lasta. Mikäli osallistuvien lasten määrä vähenee alle kahdeksaan, voi palveluntuottaja lakkauttaa toiminnan seuraavan kuukauden alusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toimintaohje

Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan sähköisesti Wilmassa lukuvuosittain edeltävän lukuvuoden keväällä. Lapsivalinnat iltapäivätoimintaan tekee asiakasmaksusihteeri puh. 040 634 1414 / sähköposti: ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi.

Mikäli lapselle myönnettyä iltapäivätoiminnan paikkaa ei tarvita, se on irtisanottava mahdollisimman pian Wilmassa. Mikäli tilanne muuttuu kesken lukuvuoden, tulee iltapäivätoiminnan paikka irtisanoa Wilmassa. Paikan käyttämättä jättämistä ei tulkita paikan irtisanomisena.

Hakeminen, irtisanominen ja palvelutarpeen muutokset tehdään Wilmassa hakemukset ja päätökset välilehden oikeasta yläreunasta kohdasta tee uusi hakemus. HUOM! Uusien koulutulokkaiden osalta tulee hakemus tehdä tulevan koulun puolella Wilmassa eli heti kirjautumisen jälkeen tulee valita lapsen tuleva koulu.

Maksullisuuden tiedot

Lappeenrannan iltapäivätoiminna osallistumismaksut ovat seuraavat: lapsen palveluntarve yli 10 pv/kk > 100€/kk, lapsen palveluntarve 1-10 pv/kk > 50€/kk. Osallistumismaksut ovat 1.8.2024 alkaen seuraavat: lapsen palveluntarve yli 10pv/kk > 110€/kk, 1-10pv/kk > 55€/kk.

Hakemuksesta maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä. Maksumuutoshakemus liitteineen tulee tehdä Wilmassa viimeistään sen kuukauden aikana, jonka alusta maksun alentamista tai perimättä jättämistä anotaan.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Sairauspoissaolot ja muut poissaolot

Poissaolot ja sairaspäivät ilmoitetaan lapsen ryhmään.

Palveluntarpeen ollessa 1-10 pv /kk: sairaspäiviksi katsotaan suunnitellut läsnäolopäivät ja sairaspoissaolo tulee kestää koko kalenterikuukauden >lasku nollautuu.

Muu koko kalenterikuukauden poissaolo > lasku puolittuu.

Palvelutarpeen ollessa yli 10 pv/kk, sairaana yli 10pv > lasku puolittuu, sairaana koko kalenterikuukausi > lasku nollautuu, muu koko kalenterikuukauden kestävä poissaolo > lasku puolittuu.

Iltapäivätoiminnan ryhmä voi olla suljettu ohjaajien koulutuksen tai vastaavan syyn vuoksi yhden päivän lukukauden aikana ilman asiakkaalle annettavaa maksuhyvitystä. Koulun loma-aikoja ei hyvitetä maksussa.

Lisätietoja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Salla Juha

Koordinaattori

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi ja hallinnolliset asiat

salla.juha@lappeenranta.fi
0406267554

Minna Luotela

Asiakasmaksusihteeri

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemuksiin, päätöksiin ja laskutukseen liittyvät asiat

minna.luotela@lappeenranta.fi
0406341414