Suosikit

TransformAr

TransformAr logo

TransformAr on Horizon2020-rahoitteinen kehittämishanke, jossa Lappeenrannan kaupunki on mukana LUT-yliopiston kanssa. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään palveluita, ratkaisuja sekä toimintatapoja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tueksi.

Hankkeessa on mukana 22 osallistujaa 11 eri maasta. Lappeenrannan kaupunki on yksi kuudesta demopaikkakunnasta, jotka etsivät ratkaisuja veteen ja vesistöihin liittyviin haasteisiin. Lappeenrannan teemana ovat kaupunkialueen hulevedet, joiden luonnonmukaisen hallinnan kehittämistä tarkastellaan erityisesti vesistöjen vedenlaadun ja kaupunkisuunnittelun näkökulmista. 

Teemme hankkeessa tiivistä yhteistyötä myös norjalaisen Gjovikin kunnan kanssa, joka replikoi osan Lappeenrannassa toteutetuista ratkaisuista.

Osana hanketta toteutetaan vuosien 2021 - 2025 aikana neljä hulevesiin liittyvää kokonaisuutta: 

  • Hulevesien biosuodatusalue Koulukadulle
  • Hulevesien jatkuvatoiminen monitorointi; laadun ja määrän tarkkailu hulevesijärjestelmässä 
  • Kysely asukkaille hulevesien hallinnasta tonteilla (Suomessa ja Norjassa)
  • Sovellus, jonka kautta asukkaat saavat tietoa hulevesien hallinnan tilanteesta, ilmastonmuutoksesta Lappeenrannassa, sekä voivat osallistua citizen science -periaatteella paikalliseen hulevesitutkimukseen

Hankeaika: 01.10.2021 - 30.09.2025

Lisätietoja:

TransformAr

https://transformar.eu/

Uutisia 

 

Yhteystiedot

Sanna Varis

Suunnitteluinsinööri

sanna.varis@lappeenranta.fi