Suosikit
Palvelu

Kouluun ilmoittautuminen

Jokaisella lappeenrantalaisella oppivelvollisuusikäisellä on oikeus osallistua kaupungin järjestämään perusopetukseen. Oppilaspaikka määräytyy perheenne osoitteen mukaisesti. Jos lapsellasi on esiopetuksessa tehty erityisen tuen päätös, se huomioidaan oppilaspaikasta päätettäessä. Tällöin koulupaikka osoitetaan sellaisesta koulusta, jossa lapsellesi voidaan järjestää hänen tarvitsema erityinen tuki.

Oppaasta koulutulokkaan kotiin ja oppaasta 6. luokkalaisen kotiin löydät tietoa kouluun ilmoittautumiseen, painotusluokkiin, koulumatkoihin ja muuhun koulun toimintaan liittyen.

Toimintaohje

Koulutulokkaat

Ilmoita ensimmäiselle luokalle tuleva lapsesi kouluun tammikuussa. Esitäytetyn perusopetukseen ilmoittautumislomakkeen löydät Wilmasta. Lomakkeella on osoitettu lapselle koulupaikka Väestörekisterikeskuksesta saatujen osoitetietojen perusteella. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä ilmoittautumislomaketta, saat apua asiakaspalvelukeskus Winkistä. Ilmoittautumislomakkeella voit halutessasi hakea lapsellesi oppilaspaikkaa myös muusta koulusta tai esimerkiksi painotetusta opetuksesta.

Mikäli perheenne muuttaa Lappeenrantaan, voit olla yhteydessä kotianne lähimmän koulun rehtoriin ja tiedustella oppilaspaikkaa.

Lappeenrannassa toimii yksityinen steinerkoulu. Voit hakea lapsellesi koulupaikkaa steinerkoulusta ottamalla yhteyttä koulun kansliaan. Sinun tulisi lisäksi täyttää ilmoittautumislomake Wilmassa ja rastia kohta ”Lapsemme ei ota tarjottua koulupaikkaa vastaan, vaan ilmoitamme hänet Lappeenrannan steinerkouluun”.

Lappeenrannassa toimii myös kaupungin osittain omistaman säätiön ylläpitämä Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu. Itä-Suomen koulun hakulomakkeet löytyvät koulun verkkosivuilta. Sinun tulisi lisäksi täyttää ilmoittautumislomake Wilmassa ja rastia kohta ”Lapsemme ei ota tarjottua koulupaikkaa vastaan, vaan ilmoitamme hänet Lappeenrannan Itä-Suomen kouluun”.

Saat tiedon lapsesi tulevasta koulupaikasta maaliskuun loppuun mennessä Wilmassa. Koulut lähettävät kutsut tutustumispäivään.

Jos haluat ilmoittaa lapsesi kouluun vuotta aikaisemmin, lisätietoa löydät sivulta perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin.

Lappeenrantaan muuttavat oppilaat

Lapsesi koulupaikka määräytyy uuden osoitteenne mukaan. Täyttäkää Wilmassa oleva Lappeenrantaan muuttavien oppilaiden ilmoittautumislomake. Et tarvitse lomakkeen täyttämiseen Wilma-tunnuksia. Linkki Wilmaan löytyy verkkoasioinnin alta. Saatuamme ilmoittautumislomakkeen, tarkistamme uuden Lappeenrannassa sijaitsevan lähikoulunne ja välitämme oppilaan tiedot uudelle koululle. Koulu on yhteydessä huoltajiin käytännön asioista sopimista varten.

Jos oppilaalla on vanhassa koulussa ollut erityinen tuki tai painotusopetusta, ilmoita asiasta ilmoittautumislomakkeen lisätiedoissa. Olemme tarvittaessa yhteydessä teihin.

Lisätietoa kouluista ja koulupaikan määräytymisestä saat asiakaspalvelukeskus Winkistä ja kaupungin karttapalvelusta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Lisätietoja: