Suosikit

Saavutettavuuspalautteen antajan henkilötietojen käsittely

Lappeenrannan kaupungin tarjoamien digitaalisten palvelujen käyttäjänä voit antaa kaupungille saavutettavuuspalautetta,

 • jos huomaat saavutettavuusongelman tai -puutteen digitaalisessa palvelussa tai
 • tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi digitaalisesta palvelusta sellaista sisältöä, joka ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Pyydetyt henkilötiedot

Voit jättää saavutettavuuspalautteen

 • nimettömänä tai
 • jättää yhteystietosi, jos haluat vastauksen palautteeseesi. Tällöin yhteystietoina kysytään:
  • palautteen antajan nimi
  • palautteen antajan sähköpostiosoite
  • palautteen antajan puhelinnumero, jos haluat, että sinulle soitetaan puhelimella.

Henkilötietojen vastaanotto, käsittely ja säilytysaika

Verkkolomakkeella lähetty palaute ohjautuu Formbox-lomakepalveluun (toimittaja on Consilia Solutions Oy), jossa sitä säilytetään vain niin kauan, kunnes Lappeenrannan kaupunki ottaa palalutteen käsittelyyn lomakepalvelusta, ja tällöin henkilötiedot poistuvat järjestelmästä, Ohjelmistotoimittajan henkilökunta ei voi tarkastella yksittäistä palautetta eikä näe tallennettuja henkilötietoja. Formbox-lomakepalvelusta palaute ohjautuu Lappeenrannan kapungin asiakaspalvelukeskus Winkiin, josta asiakaspalvelukeskuksen henkilöstö ohjaa palautteen edelleen käsiteltäväksi siihen kaupungin työyksikköön, joka tuottamaa digitaalista palvelua palaute koskee. Mikäli olet pyytänyt vastausta, palaute tallennetaan kaupungin asianhallintajärjestelmään. 

Sähköpostilla lähetettyä palautetta ja henkilötietoja käsittelevät asiakaspalvelukeskus Winkki sekä se kaupungin työyksikkö, jonka tuottamaa digitaaliseta palvelua palaute koskee.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely tapahtuu digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019, 10 §) perusteella.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Yksityisyyden takaamiseksi henkilötietojen tietoturva ja tietosuoja on varmistettu erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Henkilötietoja käsitellään vain EU/ETA-alueella. Henkilötietojen käsittely edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Palautteen antajan oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn

Saavutettavuuspalautteen antajana voit

 • tarkastaa, mitä tietoja sinusta käsitellään
 • vaatia virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisemista
 • vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa tietojen käsittelyä.

Lisäksi sinulla on oikeus saada tiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Tarkastuspyyntö tehdään erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla lappeenranta.fi-sivustolta. Jos haluat kysyä lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, ole yhteydessä tietosuojavastaavaan.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lappeenrannan kaupunginhallitus, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Tietosuojavastaava: tietosuoja@lappeenranta.fi, puh. 040 768 1336

Miten voin tehdä valituksen valvontaviranomaiselle

Jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa ja ohjeita valituksen tekemiseen saat tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta (tietosuoja.fi) ja puhelinneuvonnasta.

Miten toimimme tietoturvaloukkauksen sattuessa?

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta henkilötiedot voivat poikkeustapauksessa joutua tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Näissä tilanteissa Lappeenrannan kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ja tekee tarvittavat ilmoitukset kansalliselle tietosuojavaltuutetulle ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille. Kaupunki ilmoittaa loukkauksesta tietosuojavaltuutetulle ilman aiheetonta viivytystä heti loukkauksen ilmitulosta, paitsi jos loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa korkeaa riskiä.

Mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, Lappeenrannan kaupunki ilmoittaa tietosuojaloukkauksesta niille henkilöille, joiden tietoihin loukkaus kohdistuu. Jos loukkaus koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi henkilöiltä välittömiä toimenpiteitä, tietoturvaloukkauksesta voidaan ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Tietosuojaselosteen päivitys

Tämä henkilötietojen käsittelyn kuvaus on tehty 19.3.2024 tilanteen mukaisesti.