Suosikit

Katujen kunnossapitoluokitus

Katujen kunnossapitoluokitus

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt tämän kunnossapitoluokituksen kokouksessaan 28.10.2020

 

Talvikunnossapito

1. TALVIKUNNOSSAPITO AJORADOILLA

LAADINTAPERUSTE

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaki.

AURAUS

Kunnossapitoluokka Kadun kunnon minimitaso Työn aloittamisajankohta
I lrtolunta keskimäärin ≤ 5 cm

Mahdollisimman pian laatustandardin
alituttua tai riittävän
ajoissa, jotta katu on kunnossa
ennen liikenteen huipputunteja.

II lrtolunta keskimäärin ≤ 8 cm

Lumisateen päätyttyä, kun I luokan kadut on aurattu. Jos lumisade jatkuu pitkään, aurataan mahdollisuuksien mukaan myös lumisateen aikana laatustandardin
alituttua.

III Irtolunta keskimäärin ≤ 12 cm

Laatustanrdardin alituttua, viimeistään lumisadetta seuraavana päivänä.

 

LIUKKAUDEN TORJUNTA

Liukkauden torjuntaa ajoradoilla suoritetaan pääsääntöisesti joukkoliikenteen reittien kriittisissä kohdissa kuten risteyksissä, mäkiosuuksilla ja linja-autopysäkeillä.

TYÖN SUORITUSTAPA

I Kp-luokka aurataan heti täyteen leveyteen. Il ja 111 Kp-luokkien kadut aurataan joko täyteen leveyteen tai välttävästi liikennöitävään leveyteen ja levitetään myöhemmin. Työt arkisin aloitetaan tarvittaessa jo klo 3.00 - klo 7.00. Viikonloppuisin panostetaan tarpeen mukaan pääliikenneväylien kunnossapitoon.

2. TALVIKUNNOSSAPITO KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ

LAADINTAPERUSTE

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaki.

AURAUS

Kunnossapitoluokka Kevyen liikenteen raitin kunnon minimitaso Työn aloittamisajankohta
I Pääreitti lrtolunta keskimäärin ≤ 2 cm

Mahdollisimman pian laatustandardin
alituttua tai riittävän
ajoissa ennen liikenteen huipputunteja.

II Aluereitti lrtolunta keskimäärin ≤ 5 cm

Laatustandardin alituttua päivän kuluessa, lumisateen päätyttyä. Pitkään jatkuvan lumisateen aikana on käytävillä pidettävä avoinna
riittävän leveä kulkutie.

III Paikallisreitti Irtolunta keskimäärin ≤ 5 cm

Auraustyö käynnistyy samoin perustein kuin aluereitti, aurataan aluereitin jälkeen.

 

LIUKKAUDEN TORJUNTA

Yleensä käsitellään kerrallaan koko pituudeltaan liukkauden esiintyessä. Väylät hiekoitetaan pääsääntöisesti traktorivetoisella hiekoitinlaitteella. Hiekoitus suoritetaan hiekoittimen levyisenä kaistana ja pyritään tekemään väylän keskelle.


TYÖN SUORITUSTAPA

Raitit aurataan joko heti täyteen leveyteen tai liikennöitävään leveyteen ja levitetään myöhemmin. Työt arkisin aloitetaan tarvittaessa jo klo 3.00 - klo 7.00. Viikonloppuisin panostetaan tarpeen mukaan pääliikenneraittien kunnossapitoon.

 

3. TALVIKUNNOSSAPITO JALKAKÄYTÄVILLÄ

LAADINTAPERUSTE

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaki.

AURAUS

Kunnossapitoluokka Jalkakäytävän kunnon minimitaso Työn aloittamisajankohta
I Pääreitti lrtolunta keskimäärin ≤ 5 cm

Mahdollisimman pian laatustandardin
alituttua tai riittävän
ajoissa ennen liikenteen huipputunteja.

 

LIUKKAUDEN TORJUNTA

Yleensä käsitellään kerrallaan koko pituudeltaan liukkauden esiintyessä. Jalkakäytävät hiekoitetaan pääsääntöisesti traktorivetoisella hiekoitinlaitteella. Hiekoitus suoritetaan hiekoittimen levyisenä kaistana.


TYÖN SUORITUSTAPA

Työt arkisin aloitetaan tarvittaessa jo klo 3.00 - klo 7.00. Viikonloppuisin panostetaan tarpeen mukaan pääjalkakäytävien kunnossapitoon.

 

4. El TALVIKUNNOSSAPIDETTÄVÄT KOHTEET


Ainonkadun portaat
Mäkikadun portaat
Lapinkadun portaat Pallon vanhustentalo
Liisankatu - Kutojankatu puistokäytävä
Vesiportinkuja, portaat
Leenanpolku, portaat
Lauritsalantie, portaat, kentän kohta
Muukontie, portaat, Läntiselle Kanavatielle laskevat portaat
Muukontie, portaat, Taaplaajankadun raitille
Taipalsaarentie, portaat, Kyllikinkatu
lmatrantie - Ainonkatu, kevyen liikenteen raitti
Ainonkadun jalkakäytävä (väli Kirkkokatu - Kylpylaitos)
Alikulkutunneli (väli Kivisalmenkatu - Taipalsaarentien pyörätie)
Puistoraitti, väli Kaukaankatu - Keskussairaala
Ainonkatu - Satamatori Ualkakäytävä), Kasinonpuisto
Kauppakatu - Keskuspuisto, portaat
Keskuspuiston puistokäytävä (Kauppakadun puoleinen)
Tori puistossa 3 käytävää
Seurapuistossa 3 käytävää
Pappilanpuisto puistokäytävä (länsipuoli)
Tuotantokatu raitti
lmatrantie jalkakäytävä Kantokadulle
Ahvenlammentie jk/pp länsipuoli (välillä Paloaukeantie-Kangastie)
Kalkkipaadenraitti
Happotie - Tyysterniementie raitti
Ratakatu eteläpuolen jalkakäytävä välillä tietäjänkatu - Hietalankatu
Standertskjöldinkatu länsipuoli kulkuväylä