Suosikit

Vammaisfoorumi

Vammaisneuvosto/Vammaisfoorumi_ kuva_Canvca.jpg

Lappeenrannan Vammaisneuvosto kutsuu Vammaisfoorumiin!

 

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto, yksi kaupungin neljästä virallisesta vaikuttamistoimielimestä, kutsuu paikallisia vammaisalan järjestöjä sekä vammaisia ja eri tavoin toimintarajoitteisia verkostoitumaan ja kuulemaan tärkeistä asioista Lappenrannan toiseen Vammaisfoorumiin!

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 8.11.2023 klo 17 alkaen Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Tilaisuus kestää pari tuntia. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Vammaisuus on sallittu sana!

Vammaisuudesta saa ja pitääkin puhua, mikäli se tapahtuu asiallisesti ja ilman negatiivista tai halventaa sävyä. Näe ihminen, älä vammaa. - "Vammainen" ei ole ruma sana, kunhan käytät sitä oikein ja näet sen läpi, sanoo vammaistutkimuksen professori Simo Vehmas.

Lappeenrannassa on hiukan vajaa 30 eri vammaisalan järjestöä Terveyden ja Hyvinvointilaitos THL:n listauksen mukaan. Vammaisneuvostossa on kahdeksan (8) vammaisjärjestöä mukana varsinaisen jäsenen ominaisuudessa ja toiset kahdeksan (8) vammaisjärjestöä neuvoston varajäseninä.

Lappeenrannan Vammaisfoorumi kutsutaan koolle toista kertaa

On tärkeää tavoittaa paikalliset vammaisalan järjestöt ja itse vammaiset sekä eri tavoin toimintarajoitteiset ja verkostoitua. Vammaiseuvosto kutsuu nyt tätä kohderyhmää mukaan Lappeenrannan Vammaisfoorumiin ja toivon mukaan kutsuun vastataan suurella osanotolla.

Tilaisuuden tavoitteena on verkostoitua paikallisesti toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten henkilöiden kesken ja jakaa ja saada tietoa, joka hyödyttää vammaisia ja eri tavoin toimintarajoitteisia. Tavoitteena on yhteistyö ja yhdessä vammaisille ja toimintarjoitteisille tärkeiden asioiden eteenpäinvienti. 

Kun katsotaan THL:n listausta vammaisalan järjestöistä, niin ymmärtää kyllä ettei kaikki järjestöt miellä sanaa "vammais" omakseen, jos ja kun heillä ole niin sanottua näkyvää tai huomattavaa vammaisuutta tai toimintarajoitetta. On kuitenkin tärkeää kaikille vammaisalan järjestöille olla verkostuneina, jotta etuuksien ja oikeuksien sekä ennenkaikkea yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun saaminen turvataan kaikilta osin. 

Vammaisfoorumissa kuullaan vammaispalvelulaista, taksipalveluista sekä luonnon voimasta

Vammaisfoorumin ohjelma koostuu ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden avaa Jaana Kauppinen, Lappeenrannan Vammaisneuvoston puheenjohtaja.

Ensimmäisessä puheenvuorossa Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, kertoo missä mennään nyt Vammaispalvelulain puitteissa. Vammaispalvelulain uudistuksen tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa sekä turvata yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin jo keväällä 2023, mutta nyt uusi laki onkin  siirretty tulemaan voimaan vasta 1.10.2024. Pitkään valmistellun lakiuudistuksen siirtyminen aiheuttaa vammaisissa henkilöissä epävarmuutta mahdollisen uuden lain sisällöstä.

Vammaisten taksipalvelut ovat herättäneet paljon keskustelua palvelun käyttäjien keskuudessa. Tilaisuudessa kuullaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen Henna Raution, vammaispalvelujen avopalvelujen palvelupäällikkö, ja Jussi Kauralan, logistiikka- ja materiaalihallintopäällikkö, esittelemänä hyvinvointialueen tuottamat vammaisten taksipalvelut. Kela:n taksipalveluista puolestaan kertovat Stina Pirilä, etuuskäsittelypäällikkö, ja Suvi Siivonen, asiantuntija, Kelan eteläisestä vakuutuspiiristä.

Lappeenrannan kaupunki on parasta aikaa rakentamassa Hämmäauteensuolle saavutettavaa ja osin myös esteetöntä kulkureittiä laavulle. Tulossa on siis ensimmäinen varsinainen metsäkohde Lappeenrannassa, jonne jatkossa pääsee saavutettavasti tai jopa esteettömästi. Tilaisuuden lopuksi Kimmo Saarinen, Luonnonsuojelun asiantuntija, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, kertoo kuinka "Metsästä on moneksi, monimuotoisen luonnon merkitys ihmisen terveydelle".

Vammaisjärjestöjen ja eri palveluiden esittelyä Lämpiössä

Vammaisneuvosto tarjoaa vammaisjärjestöille sekä vammaisille ja toimintarajoitteisille eri palveluita tuottavia toimijoita mukaan tapahtumaamme, esittelemään omaa toimintaansa Lappeenrannan kaupungintalon lämpiössä. Tarjoamme pöydän ja tilan, veloituksetta. Pyydämme vain ilmoittautumaan etukäteen tarvittavan tilan varamiseksi. Tilavaraus tehdään sähköpostilla osoitteeseen pia.pulliainen@lappeenranta.fi viimeistään ma 6.11.2023 mennessä.

Yhdessä olemme enemmän!

Yhdessä olemme enemmän, eri yhteyksistä tuttu slogan pätee tässäkin - Tervetuloa verkostoitumaan ja kuulemaan ajankohtaisista asioista!

Lisätietoa:
Pia Pulliainen, osallisuuskoordinaattori, vammaisneuvoston ja esteettömyystyöryhmän esittelijäsihteeri, puh. 040 5494 740 / pia.pulliainen.lappeenranta.fi

https://tapahtumat.lappeenranta.fi/fi-FI/page/6530d68d8d608233f28ae94b?count=24&sort=creationDate&reverse=true

OHJELMA

Klo 17:00 Tervetuloa, Jaana Kauppinen, puheenjohtaja, Lappeenrannan Vammaisneuvosto

Klo 17:00 - 17:30 Vammaispalvelulain ajankohtaiskatsaus  – missä mennään nyt?
Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (Teams)

klo17:30 - 18:15 Vammaisten taksipalvelut
Henna Rautio, vammaispalvelujen avopalvelujen palvelupäällikkö,  ja Jussi Kaurala, logistiikka- ja materiaalihallintopäällikkö Etelä-Karjalan hyvinvointialue sekä Stina Pirilä (Teams), etuuskäsittelypäällikkö, ja Suvi Siivonen (Teams), asiantuntija, Kela, eteläinen vakuutuspiiri 

klo 18:15 - 19:00 Metsästä on moneksi, monimuotoisen luonnon merkitys ihmisen terveydelle, 
Kimmo Saarinen, Luonnonsuojelun asiantuntija, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

KLO 19 Tilaisuus loppuu.

LAPPEENRANNASSA TOIMIVAT VAMMAISALAN JÄRJESTÖT

 1. Etelä-Karjalan AVH-yhdistys  
 2. Etelä-Karjalan kuurot  
 3. Etelä-Karjalan munuais- ja maksayhdistys  
 4. Etelä-Karjalan neuroyhdistys  
 5. Etelä-Karjalan näkövammaiset  
 6. Etelä-Saimaan CP-yhdistys  
 7. Etelä-Saimaan Invalidit  
 8. Etelä-Saimaan kuulo  
 9. Joutsenon kehitysvammaisten tuki  
 10. Joutsenon Invalidit  
 11. Joutsenon mielenterveys JOMI  
 12. Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys  
 13. Kacuilco / FinnIlco  
 14. Lappeenrannan kehitysvammaistentuki  
 15. Lappeenrannan mielenterveys yhdistys  
 16. Lappeenrannan Parkinson yhdistys  
 17. Lappeenrannan reumayhdistys  
 18. Lappeenrannan seudun diabetesyhdistys  
 19. Lappeenrannan seudun psoriasisyhdistys  
 20. Lappeenrannan sydänyhdistys  
 21. Lappeenrannan tapaturma- ja sairausinvalidit  
 22. Saimaan syöpäyhdistys  
 23. Suomen autismikirjon yhdistys – Lappeenrannan vertaisryhmä  
 24. Lappeenrannan Seudun Hengitysyhdistys  
 25. Saimaan Luustoyhdistys ry  
 26. Etelä-Karjalan Muisti ry  
 27. Etelä-Karjalan Kilpi / Kilpirauhasliitto

ESITYKSET Vammaisfoorumissa