Suosikit

Liikuntapainotteinen opetus

7. luokalta aloittavaan liikunta- ja urheilupainotteista opetussuunnitelmaa noudattavaan opetusryhmään otetaan Kimpisen koulussa 18–24 oppilasta.
 
Liikuntapainotusopetusta annetaan 7. luokalla 2 tuntia viikossa, sekä 8. ja 9. luokilla 3 tuntia viikossa. Tämän lisäksi liikuntapainotteiseen opetukseen osallistuva oppilas osallistuu myös pakollisille liikuntatunneille.
Liikuntapainotteiseen opetukseen osallistuvan oppilaan on tämän lisäksi mahdollista valita 8. ja 9. luokalle yksi valinnaisaine, joka voi olla myös muutakin kuin liikuntaa.
 
Opetuksen tavoitteena on liikunnan määrän lisääminen, monipuolisen liikunnan tarjoaminen ja uusiin lajeihin tutustuminen liikunnasta kiinnostuneille oppilaille. Monipuolisen liikunnan tarjonta auttaa oppilaita omaksumaan liikunnallisen elämäntavan ja tukee nuorten monipuolista motorista kasvua sekä vahvistaa oppilaiden.
 
Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:
1. Liikunnallisuutta arvioivan testin tulokset
2. Arvonta saman pistemäärän saaneiden kesken
 
Urheilu- ja liikuntaluokalle hakuprosessi on yhtenäinen kaikissa Lappeenranannan kouluissa.
Oppilaan tulee asettaa hakutoiveensa järjestykseen ja osallistua kyseisen/kyseisten koulujen testeihin. Kimpisen liikunta- ja jääkiekko- luokan sekä Kesämäen urheiluluokan soveltuvuuskoe järjestetään yhteisenä Lappeenrannan Urheilutalolla.
 
Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua, vaan kaikki oppilaat osallistuvat hakemiensa painotusluokkien testeihin.
 
Soveltuvuuskokeen sisältö > www.soveltuvuuskoe.fi (siirtyy toiselle sivustolle) >