Suosikit

Järjestöavustusten yleiset ohjeet ja yhteystiedot

Lappeenrannan kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia eri toimialoilla toimiville järjestöille, yhdistyksille ja ryhmille. Tapahtumien järjestämistä ja kaupungin elävöittämisen edistämistä tuetaan erikseen määriteltävien kumppanuussopimusten muodossa.
 
Avustusta voi hakea
 • asukas- ja kylä- ja kotiseutuyhdistystoimintaan
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävään toimintaan
 • kulttuuri- taide- ja perinnetoimintaan
 • nuorisojärjestöjen toimintaan
 • liikuntatoimintaan
 • pelastus- ja eläinsuojelutoimintaan.
Lisäksi on haettavissa Perintökaaren rahaston avustuksia, joilla tuetaan vanhusten ja vammaisten selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa.
 
Järjestöavustusta tulee hakea hakuajan puitteissa vuosittain. Avustusta haetaan ensisijaisesti kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemuslomakkeen täyttäjä tarvitsee oman henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen palveluun kirjautumista varten ja hänen tulee hyväksyä palvelun käyttöehdot kirjautumisen yhteydessä. Mikäli sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, paperisen hakemuslomakkeen voi hakea asiakaspalvelukeskus Winkistä kaupungintalolta tai Joutsenon kirjastosta. 

 

Kaikille hakijoille yhteiset säännöt

 • hakijan kotipaikan on oltava Lappeenranta ja/tai toiminnan tulee sijoittua Lappeenrantaan
 • myöhästyneitä tai puutteellisia avustushakemuksia ei käsitellä
 • avustuksen saajan tulee tuoda markkinoinnissa esille, että kaupunki tukee toimintaa/ tapahtumaa
 • tapahtumaan myönnetyn avustuksen saajan on käytettävä kaupungin markkinointilogoa, joka on ladattavissa kaupungin verkkosivuilta sekä ilmoitettava tapahtumasta Etelä-Karjalan tapahtumakalenterissa
 • starttiavustuksia myönnetään vain asukasyhdistyksille.

 

Avustusta myönnettäessä huomioidaan

 • toiminnan määrä, laatu sekä kunnallinen vaikuttavuus (työllistävät ja ympäristövaikutukset, kohderyhmät yms.)
 • omatoimisuus
 • muilta kuin kaupungilta saadut avustukset
 • avustustarve ja hakijan taloudellinen asema.

 

Avustuksia ei myönnetä

 • yksityishenkilöille
 • taloudellista voittoa tavoittelevaan toimintaan
 • julkaisutoimintaan
 • yhdistyksen vuosipäivätilaisuuksien järjestelyihin (poikkeuksena liikuntajärjestöt)
 • yhdistysten jäsenten palkitsemiseen
 • tilavuokriin
 • talojen ylläpitoon tai toimitilojen rakentamiseen
 • kotimaan- tai ulkomaanmatkoihin (poikkeuksena ystävyyskunnat)
 • kaupungin ulkopuolella järjestettävien tilaisuuksien järjestelyihin tai tilaisuuksiin osallistumista varten
 • useampaa avustusta samalle hakijalle samaan toimintaan/kohteeseen.

 

Avustuskohtaiset yhteyshenkilöt

Avustusten koordinointi:
Hallintosihteeri Elina Haverinen, puh. 040 660 1681

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Perintökaaren rahasto ja pelastusjärjestöavustukset:
Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen, puh. 040 522 9373
Toimistosihteeri Inkeri Järvisalo, puh. 040 544 8745

Kulttuuritoimi ja Alfred Kordelinin säätiön Lappeenrannan rahaston avustukset:
Kulttuurijohtaja Anu Talka, puh. 040 350 8111
Hallintosihteeri Elina Haverinen, puh. 040 660 1681

Liikuntatoimi:
Liikuntajohtaja Pasi Koistinen, puh. 040 682 0227
Sovellettu liikunta: liikuntapalvelupäällikkö Anna Seppänen, puh. 040 513 8140

Nuorisotoimi:  
Nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki, puh. 0400 154 596

Lisätietoa antavien henkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.