Suosikit

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

”Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon alkuperä, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto ja muut yhdenvertaisuuslaissa kielletyt erotteluperusteet. Edistämistoimenpiteiden tarkoituksena on turvata kaikkien henkilöiden tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää eri viranomaisten palveluita, kouluttautua ja edetä työuralla.”

Lähde: https://yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuussuunnittelu 

Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Lappeenrannan kaupunki on jo laatinut osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman, jossa on huomioitu yhdenvertaisuuden toimintaperiaatteet palveluiden suunnittelussa ja asukkaiden osallistamisessa.

Lappeenrannan kaupunki on linjannut, että palveluja koskevan yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman valmistelutyö käynnistetään osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman valmistuttua.  Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan elokuussa 2020 Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman valmistelussa keskeisessä roolissa ovat lappeenrantalaisten kokemukset ja toiveet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta. Suunnitelman laatimisessa pyrittiin huomioimaan laajasti eri väestöryhmät ja kuulemaan myös eri vähemmistöryhmiä. 

Asukkaiden kuulemista toteutettiin sähköisellä kyselyllä sekä kohtaamalla asukkaita Greenreality-karnevaalien yhteydessä sekä järjestettiin kaikille avoin työpaja. Sähköinen kysely toteutettiin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kyselyyn pystyi vastaamaan sekä sähköisesti internetin kautta että myös paperilomakkeella Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä. Kysely oli avoinna 25.8. - 17.9.2021 välisen ajan.

Lappeenrannan kaupuginhallitus hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 22.8.2022 ja Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväskyi suunnitelman 5.9.,2022.

https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/68/1040/11891/view/268361 

Lappeenrannan kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma