Suosikit

Kaupunginhallitus

Hallituspaikat ryhmittäin

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue SDP, 3 paikkaa
Kansallinen Kokoomus KOK, 3 paikkaa
Suomen Keskusta KESK, 2 paikkaa
Perussuomalaiset PS, 2 paikkaa
Vihreä liitto Vihr., 1 paikka
Yhteensä 11 paikkaa

Kaupunginhallituksen tehtävät

Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on

  1. huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja alueellisesta edunvalvonnasta sekä tehdä kaikilla kunnallisen toiminnan aloilla esityksiä, jotka se katsoo tarpeellisiksi ja kaupungin etujen mukaisiksi,
  2. johtaa ja valvoa kaupunkisuunnittelua,
  3. valvoa, että kaupungin lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja kaupungin palveluksessa olevat henkilöt toteuttavat kaupungin kehittämistavoitteita, suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti,
  4. esittää valtuustolle viimeistään maaliskuussa luettelon edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tehdyistä valtuustossa päätettävistä kunnan jäsenten aloitteista,
  5. antaa yleiset ohjeet kaupungin tiedotustoiminnan hoitamisesta.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka arkimaanantai. Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä konsernihallinnon 4. kerroksessa kokouksen jälkeen toiseksi seuraavana päivänä, tai jos tällöin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä klo 9–12.

Kaupunginhallituksessa esittelijänä toimii vs. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö Jukka-Pekka Lätti, puh. 040 628 3155.