Suosikit

Metsät

Kaupungin omistamat metsät ja useat tavoitteet

Lappeenrannan kaupunki omistaa noin 4000 hehtaaria metsiä Lappeenrannan alueella. Kaupungin metsiä hoidetaan monitavoitteisesti ottaen huomioon eri käyttäjien, asukkaiden ja sidosryhmien intressit. Tavoitteiden painoarvot vaihtelevat kohteittain metsien kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa:

  • Monimuotoisuus
  • Hiilinielut ja -varastot
  • Viihtyisyys, turvallisuus
  • Virkistyskäyttöarvot
  • Kulttuuriarvot
  • Maisema
  • Taloustavoitteet
  • Puuston ja maaperän elinvoimaisuus
  • Suojavaikutukset
  • Vesien pidättäminen

Koska kaikkia tavoitteita ei aina voi edistää yhtäaikaisesti, pyritään eri tavoiteita painottamaan käsittelykohteen edellyttämällä tavalla. Tämä tavoitteiden yhteensovittaminen tapahtuu asukkaiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Yhteensovittaessa voidaan säätää metsänhoidon intensiteettiä tai muovataan hakkuu-/metsänhoitotapoja kohteelle soveltuvaksi. Metsien käsittelyn taustalla vaikuttaa ympäristölainsäädäntö, metsäsertifioinnin standardit ja kaupungin metsänkäsittelyperiaatteet. Periaatteita sovelletaan kulloinkin käsiteltävän kohteen tavoitteiden mukaisesti. Lisää tietoa metsien kunnossapitoluokituksesta täältä.

Työohjelma ja metsäsuunnitelma

Kaupungin metsiä hoidetaan tavoitteellisesti laaditun metsäsuunnitelman pohjalta. Metsäsuunnitelmasta ja asukkaiden palautteiden pohjalta poimitaan työkohteet työohjelmaan. Seuraavan vuoden työohjelma laaditaan keväisin ja hyväksytään kaupunkikehityslautakunnassa kesäkuussa. Toiveita työohjelmaan kerätään läpi vuoden. Toiveita voi lähettää metsäosastolle palautepalvelun tai sähköpostin välityksellä. Yksittäisten asemakaava-alueella sijaitsevien puiden osalta voi ottaa yhteyttä Jari Ukkoseen jari.ukkonen@lappeenranta.fi. Työohjelman kohteet koskevat erityisesti taajamametsiä.

Asukasyhteistyö

Kun hakkuut tai merkittävät hoitotyöt rajautuvat asutukseen tiedotamme asukkaita posti- ja/tai maastotiedottein. Asukkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja ehdottaa toiveita hoitotyöhön liittyen. Metsän käsittely pyritään räätälöimään asukkaiden toiveiden mukaisesti ottaen huomioon useat eri tavoitteet. Teemme myös paljon asukasyhteistyötä erilaisten hankkeiden tai talkootöiden muodossa. Otamme mielellämme vastaan yhteistyöideoita, asukaspalautetta ja kehitysehdotuksia. Näissä asioissa voitte ottaa yhteyttä kaupungin metsäpäällikköön.

Töiden toteutus

Metsäosastolla ei ole metsureita tai omia työkoneita. Työt toteuttaa kaupungin palveluksessa toimivat urakoitsijat. Töitä ohjaa ja valvoo kaupungin metsäasiantuntija. Kaupungin palveluksessa olevat urakoitsijat on lueteltu alla:

- Karjalan Metsäpalvelu Oy
- RK-Koneurakointi Oy
- Motohakkuu Toni Lakkala Oy
- Koneurakointi Kylliäinen Oy