Suosikit

Metsät

Kaupungin omistamat metsät ja useat tavoitteet

Lappeenrannan kaupunki omistaa noin 4000 hehtaaria metsiä Lappeenrannan alueella. Kaupungin metsiä hoidetaan monitavoitteisesti ottaen huomioon eri käyttäjien, asukkaiden ja sidosryhmien intressit. Tavoitteiden painoarvot vaihtelevat kohteittain metsien kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa:

- Monimuotoisuus
- Hiilinielut ja -varastot
- Viihtyisyys, turvallisuus
- Virkistyskäyttöarvot
- Kulttuuriarvot
- Maisema
- Taloustavoitteet
- Puuston ja maaperän elinvoimaisuus
- Suojavaikutukset
- Vesien pidättäminen
 
Koska kaikkia tavoitteita ei voida edistää yhtäaikaisesti, pyritään metsien hoidossa yhteensovittamaan eri intressejä. Yhteensovittaminen tapahtuu asukkaiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Yhteensovittaessa säädetään metsänhoidon intensiteettiä tai muovataan hakkuu-/metsänhoitotapoja kohteelle soveltuvaksi. Metsien käsittely perustuu lainsäädäntöön, sertifiointiin ja kaupungin metsänkäsittelyperiaatteisiin. Periaatteita sovelletaan kohteen tavoitteiden mukaisesti. Lisää tietoa metsien kunnossapitoluokituksesta täältä.

Työohjelma ja metsäsuunnitelma

Kaupungin metsiä hoidetaan tavoitteellisesti laaditun metsäsuunnitelman pohjalta. Metsäsuunnitelmasta ja asukkaiden palautteiden pohjalta poimitaan työkohteet työohjelmaan, joka hyväksytetään kaupunkikehityslautakunnassa. Seuraavan vuoden työohjelma laaditaan loppuvuodesta ja toiveita työohjelmaan kerätään läpi vuoden. Toiveita voi lähettää metsäosastolle palautepalvelun tai sähköpostin välityksellä. Yksittäisten asemakaava-alueella sijaitsevien puiden osalta voi ottaa yhteyttä Jari Ukkoseen jari.ukkonen@lappeenranta.fi. Työohjelman kohteet koskevat erityisesti taajamametsiä.

Asukasyhteistyö

Kun hakkuut tai merkittävät hoitotyöt rajautuvat asutukseen tiedotamme asukkaita posti- ja/tai maastotiedottein. Asukkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja ehdottaa toiveita hoitotyöhön liittyen. Metsän käsittely pyritään räätälöimään asukkaiden toiveiden mukaisesti ottaen huomioon useat eri tavoitteet. Teemme myös paljon asukasyhteistyötä erilaisten hankkeiden tai talkootöiden muodossa. Otamme mielellämme vastaan yhteistyöideoita, asukaspalautetta ja kehitysehdotuksia. Näissä asioissa voitte ottaa yhteyttä kaupungin metsäpäällikköön janne-perttu.rantonen@lappeenranta.fi.

Töiden toteutus

Metsäosastolla ei ole metsureita tai omia työkoneita. Työt toteuttaa kaupungin palveluksessa toimivat urakoitsijat. Töitä ohjaa ja valvoo kaupungin metsäasiantuntija Reetta Valkonen. Kaupungin palveluksessa olevat urakoitsijat on lueteltu alla:

- Karjalan Metsäpalvelu Oy
- Motohakkuu Toni Lakkala Oy
- Koneurakointi Kylliäinen Oy

Janne-Perttu Rantonen Rantonen

metsäpäällikkö

metsäomaisuuden hallinta, asukaspalaute, töiden tilaus, 

janne-perttu.rantonen@lappeenranta.fi
0406620651

Reetta Valkonen

metsäasiantuntija

työmaiden toteutus ja valvonta, urakoitsijayhteistyö

reetta.valkonen@lappeenranta.fi
0406190908