Suosikit

Pamaus-seuran kokoelma

Metsäinen maisema mäeltä. Kauempana järvi ja rakennuksia.

Kuva: Pekka Halonen, Maisema, 1908. Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry:n talletuskokoelma.

Pamaus-seura (Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain Seura Pamaus) perustettiin Viipurissa vuonna 1891 suomalaisuuden heräämisen aikaan. Samoihin aikoihin perustettiin myös muita aatteellisia ja kansallisia järjestöjä kuten Suomalainen Seura ja kuvataiteiden puolella Viipurin Taiteenystävät ry. Kaikille oli yhteistä halu edistää suomalaista kansallista ja yhteiskunnallista valveutuneisuutta. Pamaus-seuran ympärille kerääntyivät ertyisesti liikemiehet, jotka seuran kautta ajoivat yhteisiä asioita. Suomalaisuus korostui alkuaikojen toiminnassa. Liikeasioiden, taloudellisten ja kunnallisten asioiden lisäksi taideharrastukset kuuluivat seuran toimintaan. Esitelmätilaisuuksia järjestettiin seuran illanviettoihin ja asiantuntijoita eri aloilta kutsuttiin puhumaan erikoisalueestaan.

Kuvataiteisiin Pamaus-seura suhtautui lämmöllä, mikä näkyi siinä, että seuran kerhohuoneistoon tilattiin ja hankittiin maalauksia. Merkittävistä liike- ja talouselämän vaikuttajien muotokuvista tunnetuin on Eero Järnefeltin maalaama Juho Lallukan muotokuva vuodelta 1911. Kokoelmaan kuuluu myös Eva Cederströmin maalaama muotokuva Viipurin viimeisestä suomalaisesta kaupunginjohtajasta Arno Tuurnasta vuodelta 1954. Muita viipurilaisia vaikuttajia oli Wilhelm Porthan, kultaseppämestari, jonka muotokuvan maalasi viipurilainen taiteilija Kalle Kuutola vuonna 1915. Muita tunnettuja teoksia on Eero Snellmanin William Otsakorven muotokuva vuodelta 1923. Seuran kokoelmaan kuuluvat myös Pekka Halosen Maisema vuodelta 1908 ja Elias Muukan Maisema Lemiltä, joka on maalattu vuonna 1911.

Kokoelmasta pieni osa tuhoutui Viipurissa talvisodan aikana, mutta arvokkaimmat teokset saatiin evakuoitua turvaan Helsinkiin, josta ne talletettiin Lappeenrannan taidemuseoon vuonna 1970.