Suosikit

Tervetuloa mukaan asukastoimintaan

Tehdään yhdessä- Meidän Lappeenranta!

Lappeenrannassa asukkaiden osallistumismahdollisuudet oman asuinalueensa kehittämiseen ovat parantuneet ja tätä toimintaa halutaan kehittää edelleen. Keskeistä asukastoiminnassa on koota hajanaisia mielipiteitä yhteen. Asukkaiden ääntä on kuultava esimerkiksi kaavoitus- ja ympäristöasioissa. Alueellinen asukastoiminta vahvistaa kaupungin identiteettiä ja antaa pohjaa yhteiselle näkemykselle oman asuinalueen kehittämisestä. Tätä kutsutaan lähidemokratiaksi, kun kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa oman elinympäristönsä asioihin. On vain asukkaista kiinni, halutaanko tätä käyttää hyväksi. 

JOKAINEN ASUKASTOIMIJA antaa itsestään vain sen verran kuin on valmis antamaan. Pienin ele, mutta ei suinkaan vähäisin, on tulla mukaan asukastilaisuuksiin. Jokaisen asukkaan mielipide, idea tai kommentti on tärkeä ja vie oman asuinalueen kehitystä eteenpäin. Usein on turhauttavaa, että muutos ei tapahdu heti. Kaupungin budjetti ja rahan riittävyys sanelevat pitkälti asioiden toteutumisaikataulun. Mutta tärkeintä onkin ensin saada asia tuotua esiin ja yleiseen tietoisuuteen ja sitä kautta se lähtee eteenpäin toteutukseen, jos siihen on vain realistisia mahdollisuuksia.

KAUPUNGINTALOLLA on vaikea tietää kaikista eri alueiden tarpeista. Tähän tarvitaan asukkaita, jotka tuovat ajantasaista tietoa kustakin tarpeesta. Kaupungin eri alueiden asukastoimijoiden välinen suora yhteistoiminta on luonut paremmat mahdollisuudet asukkaille vaikuttaa oman toimintansa kautta ympäröivän yhteiskunnan asioihin.

PUHUTAAN paljon yritysten yhteiskuntavastuusta, mutta myös meillä jokaisella yksilöinä on oma yhteiskuntavastuumme. Asukastoiminta on oiva kanava toteuttaa yksilön yhteiskuntavastuuta, juuri sen mukaan mikä tuntuu hyvältä. Asukastoiminta ei ole politikointia vaan puhdasta kansalaisvaikuttamista parhaimmillaan ja jokainen asukas on tervetullut mukaan toimintaan.

ASUKASYHDISTYKSET kaipaavat uusia toimijoita mukaan joukkoonsa. Asukasyhdistysten ehkä tärkein tehtävä on koota yhteen alueen asukkaita. Asukasyhdistystoiminta on loistava keino tutustua omaan naapurustoonsa paremmin ja alueen hyvä yhteisöllisyys paranee, kun yhdessä suurella joukolla tehdään pientä vapaaehtoista toimintaa oman elinympäristön parantamiseksi. Asukasyhdistys toimii äänitorvena kunnan päättäjien suuntaan alueraatien avustuksella tai itsenäisesti ja voi olla aktiivisesti mukana esimerkiksi alueen liikennesuunnittelussa ja kaavoitus- ja rakentamispäätöksissä.

Tervetuloa mukaan Lappeenrannan kaupungin asukastoimintaan kuulemaan, keskustelemaan ja osallistumaan rakentavassa hengessä oman kotikaupunkimme parhaaksi, meidän parhaaksi!