Suosikit

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.


Rakennuslautakunnan päätökset:

Rakennuslupa 2023-1050
405-5-57-3   LEIRI
Sotilaskasarmirakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinkerrostaloksi,
Väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta vapautus ja  aloittamisoikeus
Annetttu 15.2.2024


Rakennusvalvonnan johtajan päätökset:

rakennuslupa 2024-43
405-55-11-14 HYRYMÄKI
Teollisuusrakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 22.2.2024

rakennuslupa 2024-5
405-567-2-92 HUJAKKALA
Omakotitaloon liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 22.2.2024

rakennuslupa 2021-1062
405-1-38-17 LINNOITUS
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 405-2020-1267
Annettu 22.2.2024

rakennuslupa 2024-56
405-3-3-28 KYLPYLÄ
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2023-240
Annettu 22.2.2024

rakennuslupa 2024-63
405-32-4-5 KAUKAS
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2021-116
Annettu 22.2.2024

rakennuslupa, määräaikanen lupa 2024-19
405-535-10-455 JOUTSENO
Palveluasumiseen liittyvä toimistotilarakennus viiden (5) vuoden määräajaksi
Annettu 22.2.2024

rakennuslupa 2023-664
405-510-2-32 KOTOLA
Omakotitalon piilosokkelin korjaus-ja muutostyö
Annettu 22.2.2024

rakennuslupa 2024-3
405-67-1-9   SELKÄHARJU
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2020-636
Annettu 8.2.2024

rakennuslupa 2024-48
405-64-81-5   SKINNARILA
Asuinkerrostalon asuinhuoneistojen 104 ja 105  käyttötarkoituksen muutos toimistotiloiksi
Annettu 8.2.2024

rakennuslupa 2024-36
405-21-2-3   SUOLAHTI
Sähkövarastorakennus, sähköasemarakennus sekä niihin liittyvät muuntajat ja konvertterit
Annettu 8.2.2024

rakennuslupa 2022-159
405-536-5-138   JÄNHIÄLÄ
Rakennuslupien 173-2000-6 ja 405-2010-769 voimaan saattaminen loppukatselmusta varten.
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset lupiin 173-2000-6 ja
405-2010-769 sekä omakotitaloon liittyvä erillinen grillikatos ja venevajan purku.
Annettu 8.2.2024

rakennuslupa 2023-983
405-25-6-9   LENTOKENTTÄ
Rakennusluvan 405-2010-167 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
 sekä rakennustyön aikaiset muutokset
Annettu 8.2.2024

rakennuslupa 2024-42
405-18-3-12   IHALAINEN
Teollisuusrakennukseen liittyvä uusi sosiaalitila olemassa oleville perustuksille.
Annettu 8.2.2024

rakennuslupa 2024-20
405-56-34-7   MYLLYMÄKI
Tilapäinen rakennuslupa kauppavarastorakennuksen osittaiselle
käyttötarkoituksen muutokselle opetustiloiksi viiden vuoden määräajaksi
Annettu 8.2.2024

rakennuslupa 2024-4
405-20-50-6   VOISALMI
Omakotitalo, talousrakennus 10m2 ja maalämpökaivo
Annettu 8.2.2024

rakennuslupa 2024-13
405-457-1-27   MUSTOLA
Rakennustyönaikaiset muutoksen rakennuslupaan 2021-717
Annettu 5.2.2024

rakennuslupa 2024-24
405-2-13-4   KESKUS
Jatkoaika rakennusluvan 405-2020-621 rakennustöiden aloittamiselle kaksi vuotta
 ja töiden loppuun saattamiselle
Annettu 5.2.2024

rakennuslupa 2024-10
405-25-2-5   LENTOKENTTÄ
Varastorakennuksen tilan nro 4 muutos
Annettu 5.2.2024

rakennuslupa 2024-11
405-501-1-0   LAPPEENRANTA
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset  ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 405-2022-1173
Annettu 5.2.2024

rakennuslupa 2024-14
405-11-54-2   TYKKI-KIVIHARJU
Liike - ja asuinkerrostalon toisen kerroksen liiketilan käyttötarkoituksen muutos asuinhuoneistoksi
Annettu 5.2.2024

rakennuslupa 2024-35
405-7-20-21   KIMPINEN
Laajennus rakennustyönaikaisena muutoksena rakennuslupaan 405-2023-108
Annettu 25.1.2024

purkamislupa 2023-1009
405-224-347-1   RAUHA
Aluelämpökeskuksen ja siihen liittyvien putkistojen purkaminen
Annettu 25.1.2024

purkamislupa 2023-1014
405-570-1-89   Ihaksela
Loma-asunnon purkaminen
Annettu 25.1.2024

purkamislupa 2023-1035
405-20-8-11   VOISALMI
Päiväkotirakennuksen purkaminen
Annettu 25.1.2024

rakennuslupa 2023-984
405-577-4-2   Villala
Viljankuivaamon muutostyöt
Annettu 25.1.2024

 

Tarkastusinsinöörin päätökset:

rakennuslupa 2024-62
405-10-12-13 ALAKYLÄ
Rivitalon julkisivun muutostyö
Annettu 26.2.2024

rakennuslupa 2024-40
405-36-187-5   HAKALI
Omakotitalon ulkoseinärakenteiden osittainen peruskorjaus
Annettu 5.2.2024

rakennuslupa 2024-44
405-508-1-10   KOKKILA
Tehdasvalmisteinen puistomuuntamo alle 10 m2
Annettu 25.1.2024

rakennuslupa 2024-12
405-63-1-2   KOURULA
Uusi tehdasvalmisteinen puistomuuntamo ja vanhan puistomuuntamon purku
Annettu 25.1.2024

rakennuslupa 2023-543
405-502-1-53   LAAKKOLA
Vapaa-ajan asuntoon liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 25.1.2024

rakennuslupa 2023-966
405-570-6-36   IHAKSELA
Loma-asunnon rakentaminen
Annettu 25.1.2024

rakennuslupa 2024-31
405-39-22-9   HARTIKKALA
Kahden asuinrivitalon sekä kahden paritalon vesikatteiden vaihtaminen sekä
palo-osastointien asennus ullakkotilassa huoneistojen välille
Annettu 22.1.2024

rakennuslupa 2024-32
405-62-9903-0   UUS-LAVOLA
Tehdasvalmisteinen puistomuuntamo sekä vanhan muuntamon purkaminen
Annettu 22.1.2024

 

LVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

toimenpidelupa 2024-80
405-492-5-15   TOIVARILA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 14.2.2024

toimenpidelupa 2024-64
405-54-116-9   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 14.2.2024

toimenpidelupa 2023-1047
405-24-20-4   KUUSIMÄKI
Rivitalon linjasaneeraus
Annettu 7.2.2024