Suosikit

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.


Rakennuslautakunnan päätökset:

 

 

 

Rakennusvalvonnan johtajan päätökset:

rakennuslupa 2023-590
405-4-63-3   PALLO-TYYSTERNIEMI
Rakennusvaiheen aikaiset  muutokset ja lopulliset piirustukset
toimenpidelupaan 405-2022-84
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2023-589
405-4-62-3   PALLO-TYYSTERNIEMI
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset
rakennuslupaan 405-2022-83
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-439
405-41-52-3   LAIHIA
Omakotitalo ja talousrakennus
Aloittamisoikeus
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-390
405-62-139-1   UUS-LAVOLA
Kolmen asuinrivitalon vesikatteen muutos
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-501
405-5-34-4   LEIRI
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2023-24
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-469
405-477-8-22   RUTOLA
Talousrakennus
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-484
405-9-31-4   PELTOLA
Kauppakeskusrakennuksen sisäisiä muutostöitä
Aloittamisoikeus

Annettu 20.6.2024
rakennuslupa 2024-296
405-480-1-345   SAIKKOLA
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2022-666
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-485
405-14-6-16   REIJOLA
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 405-2023-982
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-304
405-579-10-22   Ylijärvi
Loma-asunto ja erillinen rantasauna, sekä jätevesijärjestelmä
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-229
405-15-9-11   HARAPAINEN
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 405-2023-336
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-429
405-438-15-0   LAPVESI
Kehruuhuoneen sähkötilan jäähdytysyksikön sijoitus julkisivulle
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-333
405-538-11-387   Karsturanta
Liikehuoneiston muutos kahvilaksi ja henkilömäärän vahvistaminen. Aloittamisoikeus.
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-387
405-32-4-5   KAUKAS
Paloasemarakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-451
405-10-11-12   ALAKYLÄ
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2024-150
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-463
405-416-1-85   HYTTILÄ
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2024-463 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-412
405-419-2-13   IITIÄ
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmän uusiminen sekä julkisivumuutos
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-423
405-452-1-169   MIKONSAARI
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2021-641
Annettu 13.6.2024

 

 

 

 

 

Tarkastusinsinöörin päätökset:

 

rakennuslupa 2024-367
405-477-8-27   RUTOLA
Rantasauna ja kaksi erillistä talousrakennusta alle 10m2
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-483
405-567-4-8   Hujakkala
Loma-asuntoon liittyvä erillinen rantasauna ja vanhan rantasaunan purkaminen
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-370
405-559-1-1   Saviniemi
Rantasauna
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-317
405-6-10-6   TAIKINAMÄKI
Asuinrivitalon terassien kattaminen sekä varustaminen avattavin sivuun kääntyvin liukulasein.
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-121
405-22-50-8   KIVISALMI
Omakotitaloon uusi tulisija ja savupiippu
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-470
405-22-3-1   KIVISALMI
Asuinkerrostalon julkisivun muutostyö
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-445
405-419-2-67   IITIÄ
Loma-asunnon laajennus
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-472
405-420-2-62   ILLOTTULA
Omakotitaloon liittyvä erillinen autokatos
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-398
405-62-118-4   UUS-LAVOLA
Kolmen asuinrivitalon ikkunoiden uusiminen
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-358
405-62-118-3   UUS-LAVOLA
Asuinrivitalojen ikkunoiden ja terassiovien uusiminen
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-405
405-457-1-27   MUSTOLA
Rakennus 5B:n vesikaton uusiminen
Annettu 13.6.2024

 

 

 

 

LVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

rakennuslupa 2024-330
405-489-6-5   TIRILÄ
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 31.5.2024

rakennuslupa 2024-388
405-12-54-1   KESÄMÄKI
Rivitalon käyttövesiputkiston asuntosyöttöjen ja pihaviemärien uusiminen
Annettu 31.5.2024

 

rakennuslupa 2024-389
405-22-4-2   KIVISALMI
Asuinkerrostalon käyttövesiputkiston linjasaneeraus
Annettu 31.5.2024