Suosikit

Kaukaan koulu

Tietoa koulustamme

Kaukaan koulussa opiskelevat oppilaat ovat 1.-6. vuosiluokilla. Koulumme tiloissa toimii myös Myllymäen päiväkodin alainen esiopetusryhmä.

Kaukaan koulu on Prokoulu ja toimimme yhdessä sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Koulussamme harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotta oppilaat oppivat toimimaan ryhmän jäseninä ja ottamaan toiset huomioon.

Tarjoamme erilaisille oppijoille mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen monipuolisin opetusmenetelmin ja työtavoin. Ammattitaitoinen henkilökunta tukee oppilaan yksilöllistä kehitystä arvostamalla häntä yksilönä, kannustamalla ja tukemalla häntä oppimaan hänen omista lähtökohdistaan käsin. Koulumme tavoitteena on järjestää lapsen tarvitsema oppimisen tuki omaan lähikouluun. Opetuksen painopisteenä on perustaitojen hallinta kaikissa oppiaineissa.

Koulussamme on pääsääntöisesti kaksi rinnakkaisluokkaa. Osa luokista on ns. yhteisopettajuusluokkia, jolloin koko ikäryhmää opettaa kaksi opettajaa. Yhteisopettajuusluokissa oppilaita ryhmitellään joustavasti koulupäivän aikana.

Kaukaan koulun koulurakennuksen on suunnitellut arkkitehti Ragnar Ypyä. Ainutlaatuisen kaunis ja arkkitehtonisesti arvokas koulurakennus on otettu käyttöön vuonna 1950. Luokat sijoittuvat koulurakennuksen toiseen siipeen kolmeen kerrokseen. Jokaisella luokalla on oma luokkatila. Ruokala ja liikuntasali ovat rakennuksen toisessa siivessä. Koulussa ei ole hissiä.