Suosikit

Kaupunkipuut

Tutustu Lappeenrannan kaupunkipuulinjauksen aineistoon

Kaupunkipuulinjaus 

Lappeenrannan kaupunki on laatinut rakennetun ympäristön puita koskevan kaupunkipuulinjauksen vuosien 2021-2022 aikana. Kaupunkipuulinjauksen tavoitteena on turvata kaupunkipuumme hyvinvointi ja sen myötä kaupunkimme vehreys myös tulevaisuudessa. Kaupunkipuulinjauksen aineisto julkaistaan vuoden 2023 aikana.

Kaupunkipuulinjauksen tavoitteena on lisätä puutietoutta, kertoa puiden vaikutuksista ihmisiin ja kaupunkikuvaan, lisätä kaupunkialueella puuston monimuotoisuutta sekä kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja, vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja määritellä puuomaisuuteemme liittyvät tavoitteet.

Kaupunkipuilla tarkoitetaan rakennetun ympäristön puita, kuten katu- ja puistopuita sekä myös tonttien puustoa. Kaupunkipuulinjauksessa ei oteta kantaa taajamametsiin, vaan niistä vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinta. Rakennetussa ympäristössä puihin kohdistuu monia haasteita, joilla on vaikutusta puiden hyvinvointiin ja menestymiseen kasvupaikallaan. Tällaisia haasteita ovat muun muassa puille varatut liian pienet tilavaraukset katualueella sekä puutteelliset kasvuolosuhteet kuten liian pieni kasvualusta, huono vedensaanti tai ilmanvaihto. Lisäksi puiden lähellä rakentaminen ja kunnossapitotyöt voivat aiheuttaa puille vaurioita.

Kaupunkipuiden vaaliminen ja säilyttäminen on tärkeää, jotta voimme hyödyntää puiden tarjoamia ekosysteemipalveluita. Niitä ovat muun muassa varjostus, meluntarjonta, hulevesien hallinta, terveysvaikutukset, viihtyisyys, hiilen sidonta ja monet hyödyt eläimille ja hyönteisille.

Kaupunkipuihin liittyvät yhteiset tavoitteet ja toimintatavat

Kaupunkipuulinjauksessa on esitetty kaupungin yhteinen tahtotila, jonka mukaisesti pyrimme toiminnassamme ja työssämme huomioimaan arvokkaat kaupunkipuumme. Kaupunkipuulinjaus on laadittu yhteistyössä kaavoituksen, ympäristötoimen, rakennusvalvonnan, taajamametsävastaavan, maaomaisuudenhallinnan, museon sekä kadut ja ympäristö-vastuualueen kanssa. Työn sisältöä määriteltiin kaupungin edustajien kesken työpajoissa.

Kaupunkipuulinjaus ohjeena ja työvälineenä 

Kaupunkipuulinjaus toimii työvälineenä ja ohjeena suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille, kunnossapidolle, lupakäsittelijöille ja asukkaille.  Linjauksen aineistoon kuuluu raporttiosa, jossa on kerrottu muun muassa lähtökohdista, puiden hyödyistä ja tavoitteista. Lisäksi aineisto sisältää neljä ohjekorttia, joissa on konkreettiset ohjeet kaupunkipuiden huomioimisesta suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa sekä lupakäytänteissä.

Lappeenrannan kaupunkipuulinjaukselle kunniamaininta Kuntatekniikan päivillä 2023

Lappeenrannan kaupunkipuulinjaus sain kunniamaininnan Suomen kuntatekniikan yhdistykseltä Kuntatekniikan saavutus 2023-kilpailun Kehityshanke-kategoriassa. Palkinnon luovutti Kuntatekniikan yhdistyksen puheenjohtaja Toni Korjus ja toiminnanjohtaja Ville Alatyppö Jyväskylässä 10.5.2023.  Aiheesta voi lukea lisää Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen kotisivuilta: https://kuntatekniikka.fi

YHTEYSTIEDOT

Laura Ratilainen

Kaupunginpuutarhuri 

laura.ratilainen@lappeenranta.fi
0406530935