Suosikit

Terveydensuojelu

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi edistää ja valvoo terveydensuojelua toiminta-alueellaan siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Valvontaa ja neuvontaa suoritetaan sekä suunnitelmallisilla valvontakäynneillä että kuntalaisten yhteydenottojen perusteella. Suunnitelmallinen valvonta on maksullista ja se on kuvattu vuosittain laadittavassa valvontasuunnitelmassa.

Terveydensuojeluviranomaisella on keskeinen rooli kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa koskevassa terveyshaittojen arvioinnissa. Terveydensuojelu pyrkii olemaan mukana hankkeiden ja suunnitelmien edistyessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Terveydensuojelulain mukainen valvonta

Terveydensuojelun tehtäviä ovat mm. talousveden ja uimavesien laadun valvonta, oppilaitosten, päiväkotien, sosiaalialan laitosten, kauneudenhoitoalan toimintojen, majoitustilojen ja liikuntatilojen valvonta sekä asumisterveyteen liittyvä valvonta. Terveydensuojelulaki ohjaa terveydensuojelulain mukaista valvontaa. 

Terveydensuojelulaissa on säädetty ilmoitusvelvollisuus tietyille toiminnoille. Tällaisia ovat mm. koulut, päiväkodit, sosiaalialan laitokset, uimarannat, uimahallit ja majoitushuoneistot.  Kaikkia terveydensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisia toimintoja koskee omavalvontavelvoite. 

Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintaan liittyvät riskit, seurata niihin vaikuttavia tekijöitä ja estää terveyshaittojen synty. Suositeltavaa on laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka on kaikkien luettavissa, käytettävissä ja hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä.