Suosikit

Kieliluokat

Lappeenrannassa englanninkieliset luokat ovat toimineet Kesämäessä vuodesta 1994 alkaen. Tavoitteena on opettaa lappeenrantalaisille lapsille Lappeenrannan kaupungin uuden opetussuunnitelman mukaan peruskoulun 1.-6. luokkien oppimäärä ja samalla antaa heille mahdollisuus opiskella englantia jo 1. luokalta alkaen. Oppilaiden englannin kielessä pyritään saavuttamaan sellainen taso, että opetus voidaan antaa 5. tai viimeistään 6. luokalla pääosin englanniksi ja tämän jälkeen opiskelua voidaan jatkaa Kesämäenrinteen koulun englanninkielisillä luokilla (7.-9. lk).

Ensimmäisellä luokalla aloittaminen

Englannin kielen opiskelu alkaa Kesämäessä 1. luokalla leikkien ja laulujen avulla, mutta myös oikea kielenopiskelu alkaa heti siten, että oppilailla on 2 viikkotuntia englantia. Äidinkielemme perusasiat opitaan tietysti ensin, ennen kuin ryhdytään lisäämään vieraan kielen osuutta. Opiskelusta tekee monikielisen myös se, että oppilaat valitsevat 4. luokalta alkaen toisen vieraan kielen ns. A2-kielen.
Tämä kieli on espanja, saksa, ranska tai venäjä riippuen oppilaiden valinnoista ja tulevan ryhmän oppilasmäärästä. Lisäksi näille luokille jätetään aina tilaa muutamalle englanninkieliselle (äidinkieli) lapselle, mikäli heitä kaupunkiimme muuttaa.
Englanninkieliselle luokalle järjestetään valintakoe helmikuussa. Tähän valintakokeeseen osallistuivat kaikki luokalle hakeneet lappeenrantalaiset koulutulokkaat. Valintakokeessa, joka on suomenkielinen, selvitetään mm. lapsen suomen kielen oppimisen valmiuksia sekä toimintaa ohjeiden mukaan. Englannin kielen taito ei siis ole edellytyksenä suomalaisille lapsille luokalle pääsyyn. Jos kuitenkin toisella tai molemmilla vanhemmista englanti on äidinkielenä, voidaan tämä katsoa eduksi englanninkieliselle luokalle pyrittäessä (rehtorin harkinnan mukaan).

Luokalle otetaan enimmillään 23 oppilasta, koska luokalle jätetään aina muutama vapaa paikka mahdollisille muista englanninkielisistä kouluista muuttaville lapsille. Luokan lopullisen oppilasmäärän päättää rehtori suoritettujen valintatestien tulosten perusteella. Vuoden 2016 pääsykokeissa luokalle otettiin 22 oppilasta.

Englanninkieliset luokat ovat osa Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimea eli opiskelu on ilmaista. Englanninkielinen luokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun. Edellytyksenä englanninkieliselle luokalle ottamiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Niille, joille Kesämäen koulu on ensisijainen koulu, koulukuljetus järjestetään ensisijaisen koulupaikan kriteerien mukaisesti.

Seitsemännellä luokalla aloittaminen

Kielisuihkuluokalla on mahdollista opiskella osa peruskoulun oppimäärästä englannin kielellä. Oppilaat opiskelevat perusopetuksen normaalin opetussuunnitelman mukaan, mutta englantia käytetään joustavasti eri oppiaineiden, esimerkiksi maantiedon ja historian opetuksessa. English in action -kurssilla kielisuihkuluokkalaiset kehittävät suullista kielitaitoaan keskustelemalla ja harjoittelevat käyttämään englantia käytännön tilanteissa.
Kielisuihkuluokalle haetaan kuudennella luokalla erikseen annettavien ohjeiden mukaan. Lisätiedot löytyvät Kielisuihkuluokalle hakeminen -kohdasta.
Kesämäenrinteen koulussa jatkavat opiskeluaan myös Kesämäen koulun englanninkielisten luokkien oppilaat.

Kielisuihkuluokalle haetaan soveltuvuuskokeen kautta.

Lue lisää kieliopetuksesta yläkoulussa

Lisätietoja rehtori Petri Huovilalta, puh. 040 7230 464
petri.huovila@edu.lappeenranta.fi