Suosikit

Kestävä kaupunki

Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenranta on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä - Puhdasta ilmaa ja vettä, ei jätettä.

Ekologinen kestävyys

 • Hillitsemme ilmastonmuutosta ja sopeudumme sen seurauksiin, edistämme kiertotaloutta sekä vahvistamme luonnon monimuotoisuutta.
 • Huolehdimme puhtaasta Saimaasta ja muista vesistöistä.
 • Toimimme edelläkävijänä globaalien energia- ja ilmastohaasteiden ratkaisemisessa ja haastamme olemassa olevia toimintamalleja.
 • Etenemme kohti toimivaa ja tiivistä kaupunkirakennetta ja hiilineutraalia liikennejärjestelmää.
 • Edistämme hiilinielujen käyttöä, lisäämistä ja ekologisia toimintamalleja yhdessä asukkaiden, yritysten ja maaseudun toimijoiden kanssa.

Kestävää hyvinvointia

 • Kannustamme yhteisöllisyyteen ja monipuoliseen harrastamiseen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin varmistamiseksi.
 • Huolehdimme yhdenvertaisuudesta ja heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden hyvinvoinnista.
 • Säilytämme ja kehitämme Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen kulttuuriperintöä ja välitämme sitä eteenpäin sukupolvelta toiselle.
 • Edistämme ja arvioimme kestävyyttä yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa säännöllisesti.

Kestävä ja vakaa talous

 • Mahdollistamme vakaalla ja kestävällä taloudenpidolla hyvän päätöksentekokulttuurin.
 • Parannamme resurssi-, energia- ja materiaalitehokkuutta ja edistämme uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä.
 • Edistämme energia- ja ympäristöalan liiketoimintaa ja työpaikkojen kasvua, vihreää sähköistymistä sekä yritys- ja oppilaitosyhteistyötä.
 • Saavutamme taloudellisen kestävyyden ja noudatamme kiertotalouden periaatteita.
 • Viestimme teoistamme, jolla vahvistamme kaupungin tunnettuutta vihreänä edelläkävijänä.