Suosikit
Palvelu

Joustava perusopetus (JOPO)

Joustavassa perusopetuksessa (JOPO) voi opiskella koulussa, työpaikalla ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Työssäoppiminen on tärkeä osa opiskelua. Opiskeluun kuuluu myös opintokäyntejä ja retkiä. Jokaisen oppilaan henkilökohtaiset opiskelutavat ja tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan. JOPO on tarkoitettu 7.-9. luokkalaisille.

Joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmiä on Joutsenon, Kesämäen ja Lauritsalan kouluissa. Toimintaa voidaan toteuttaa myös Kimpisen ja Sammonlahden kouluissa. Ryhmissä on noin 10 oppilasta ja niissä työskentelee tavallisesti opettaja ja koulunkäynninohjaaja. Ryhmät tekevät yhteistyötä monien eri tahojen, kuten nuorisotoimen kanssa.

Joustava perusopetus (JOPO) tukee oppilasta perusopetuksen oppimäärän suorittamisessa, toiselle asteelle siirtymisessä sekä pitkällä tähtäimellä myös työelämään sijoittumisessa. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä, ehkäistä syrjäytymistä sekä vahvistaa opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa.

Ehdot ja kriteerit

Joustava perusopetus on tarkoitettu yläkouluikäisille, tavallisesti 8.-9. luokkalaisille oppilaille.

Toimintaohje

Ota yhteyttä luokanvalvojaan, erityisopettajaan, kuraattoriin tai koulun rehtoriin saadaksesi tietoa siitä, kuinka JOPO-luokalle voi hakeutua.

Yleensä hakemus JOPO-luokalle siirtymiseksi on tehtävä hyvissä ajoin kevätlukukaudella. Hakemuksen voi tehdä oppilas ja huoltaja. Aloitteen JOPO-luokkaan siirtymisestä voi tehdä myös opettaja tai kuraattori.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852