Suosikit

Web Timmi käyttöoikeussopimus

Nettivarausjärjestelmän käyttöoikeussopimus

Alla on kuvattu Web Timmi varauskalenterin käyttöoikeussopimus

Sopijapuolet

Palveluntarjoaja: Lappeenrannan kaupunki. Käyttäjähallintokunnat ovat liikunta-, nuoriso-, kasvatus- ja opetustoimi sekä kaupungintalo.

Asiakas: yksityishenkilö, seura tai yritys, joka rekisteröityy nettivarausjärjestelmään.

Sopimuksen voimaantulo

Asiakkaan taholta sopimus tulee voimaan, kun tämä sopimus on hyväksytty ja rekisteröintiin tarvittavat tiedot on annettu. Asiakas on rekisteröitynyt, kun palveluntarjoaja on myöntänyt asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan kun asiakkaan rekisteröityminen palveluun on hyväksytty.

Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Rekisteröityessään asiakas saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.

Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista.

Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen ilman palveluntarjoajan lupaa.

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän ja muun vastaavan laitteen suojauksesta.

Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia tai jos vuoro myydään vakiovuoroksi. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia.

Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Palvelun hinnat / maksut

Asiakas maksaa varaamistaan vuoroista sen hetkisen hallintoalan hinnaston mukaisen vuokran.

Asiakas on velvollinen maksamaan varaamansa tilojen vuokrat, vaikka niitä ei olisi käytetty, jos vuoroa ei ole peruutettu.

Vuorot laskutetaan jälkikäteen.

Jos asiakas ei maksa vuorojaan, on palveluntarjoajalla oikeus estää palvelun käyttö.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa. Henkilötunnusta kysytään mahdollista laskutusta ja henkilön tunnistamista varten.

Tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan ja palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi yhteystietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettäminen.

Asiakkaiden tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.


Lappeenrannan kaupunki