Suosikit
Palvelu

Kotoutumislain mukainen kotoutumissuunnitelma

Kotoutumissuunnitelmaan kirjataan toimenpiteet ja palvelut, jotka tukevat mahdollisuuksiasi saada riittävä kielitaito ja muita valmiuksia, joita tarvitset osallistuaksesi suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Kotoutumissuunnitelmassa määritetään kotoutumisaikasi, joka on yleensä kolme vuotta, mutta erityisin perustein sitä voidaan jatkaa enintään viiteen vuoteen.

Sinulla mahdollisuus saada tulkkausta omalla äidinkielelläsi, kun suunnitelmaa tehdään.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Kotoutumissuunnitelma on tarkoitettu Etelä-Karjalan kuntien maahanmuuttajille maahanmuuton alkuvaiheessa. Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä kunnassa, jos et ole TE-toimistossa työnhakijana.

Sinun tulee kuitenkin ensin osallistua alkukartoituksen tekoon, jossa arvioidaan, tarvitsetko kotoutumissuunnitelman.

Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on mahdollista tehdä kolmen ensimmäisen vuoden aikana ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä taikka oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi.

Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle laaditaan aina kotoutumissuunnitelma kunnassa tai TE-toimistossa.

Toimintaohje

Varaa aika kotoutumissuunnitelman tekemisestä varten yhdestä Etelä-Karjalan maahanmuuttopalvelujen neljästä toimipisteestä. Ajanvarauksen yhteydessä arvioidaan, tehdäänkö sinulle kotoutumissuunnitelma kunnassa.

Ajanvarauksen voit tehdä jättämällä kirjallisen ajanvaraus- ja yhteydenottopyynnön tai ottamalla puhelimitse työntekijälle.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki kotoutumisen edistämisestä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386