Suosikit
Palvelu

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Hae vähittäismyyntilupaa nikotiinivalmisteiden myymiseen vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä. Samoin tee ilmoitus luvanhaltijan vaihtumisesta ja myyntiluvan muutoksesta.

Nikotiinivalmisteiden myynti muualla kuin apteekeissa edellyttää nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa. Lupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta.

Tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan voivat saada tupakkaa myyvät kaupat, huoltoasemat, kioskit ja ravitsemusliikkeet. Nikotiinivalmisteiden myynti automaateissa on kielletty.

Ehdot ja kriteerit

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoissa edellyttää, että

  • elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa
  • myynti tapahtuu luvassa mainitussa myyntipaikassa
  • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
  • myyjä voi valvoa ostotilannetta
  • valmisteita ei myydä automaateissa.

Kunta myöntää luvan, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava lupahakemuksen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta kunnalle.

Nikotiinivalmisteiden varastoinnissa, vähittäismyynnissä ja markkinoinnissa tulee noudattaa lääkelain säännöksiä soveltuvin osin. Myytävillä nikotiinivalmisteilla on oltava Euroopan komission tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa. Myytävät valmisteet saa hankkia ainoastaan lääketukkukaupasta, jolla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä lääketukkukauppalupa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Tee hakemus myynnin aloittamisesta, luvanhaltijan vaihtumisesta ja luvan muutoksesta.

Ilmoita kirjallisesti nikotiinivalmisteiden myynnin lopettamisesta.

Toimita hakemus sähköpostilla osoitteeseen ymparistotoimi.kirjaamo[at]lappeenranta.fi.

Hae lupaa toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen lupahakemus siihen kuntaan, jossa myyntipaikkasi sijaitsevat. Selvitä hakemuksessasi, miten varmistat, että myyntipaikoissasi noudatetaan lakia nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnissä.

Kirjaa hakemukseen

  • nimesi tai yrityksesi nimi, yhteystiedot, Y-tunnus ja nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
  • selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä, kuten lämpötilaketjun ja viimeisen myyntipäivän seurannasta
  • selvitys siitä, miten huolehdit myynnin valvonnasta, esimerkiksi miten valmisteet sijoitetaan myymälässä ja miten myynnin ikärajaa valvotaan
  • myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot
  • myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista.

Maksullisuuden tiedot

Luvanhaltijan vaihdos on maksuton.

Määräaika

Lupahakemus on pantava vireille riittävän ajoissa ennen uuden myyntipaikan avaamista. Nikotiinivalmisteiden myyntiä ei voida aloittaa ennen kuin kunta on myöntänyt vähittäismyyntiluvan.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lääkelaki 395/1987

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395