Suosikit

Rakennusvalvonta

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta jatkaa kevään aikana toimivaksi osoittautunutta etäasiointia. 


Rakennusvalvonnan ovet pidetään suljettuna, ja asiakas- ja arkistopalveluissa palvellaan ensisijaisesti sähköisesti. Käyntiä varten tarvitaan ajanvaraus. 

Lupavalmistelun, toimistopalvelun, rakennetun ympäristön valvonnan palvelun ja asuntotoimen puhelinvastaanottoaika on maanantaista perjantaihin 9.30 – 11.00. 

Tarkastuspuolen työmaakatselmuspyynnöt ja tarkastuksiin liittyvät yhteydenotot voi tehdä ajasta riippumatta virka-aikana.

Sovitut asiakastapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti erikseen sovittavalla etämenettelyllä. Työmaakäyntejä ja katselmuksia voidaan järjestää työmailla turvallisuus, turvavälit ja hyvä käsihygienia huomioiden.

Henkilökohtaisen palveluun voi puhelimitse varata aikoja tiistaille tai torstaille klo 12.00 – 16.00 väliseksi ajaksi.

Asiakirjapyyntöjen osalta tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan puhelimella puhelinvastaanottoaikana tai sähköpostilla.

Julkipanolistat ovat nähtävillä Lappeenrannan kaupungin 1. krs aulatilan ilmoitustaululla ja erikseen sopimalla 2. krs rakennusvalvonnan ilmoitustaululla Villimiehenkatu 1.  sekä internetsivuillamme.


Yhteystiedot

Kaupungintalo  2. krs (Villimiehenkatu 1)
PL 38, 53101 Lappeenranta
Puhelin: (05) 6161
Sähköposti: rakennusvalvonta@lappeenranta.fi
tai etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 


Rakennusvalvonnan johtaminen

Rakennustarkastaja Päivi Salminen, 040 596 3883 

Lupa-asiat

Tarkastusinsinööri Tapio Rapi, 0400 752990
- Lappeenrannan läntinen asemakaava-alue

Tarkastusinsinööri Virpi Jukkara, 040 480 5842
- Joutsenon alue

Tarkastusinsinööri Janne Meuronen, 040 130 9081 
- Lappeenrannan itäinen asemakaava-alue
  
Tarkastusinsinööri Mari Forsell, 040 662 1148
- Lappeenrannan sekä Ylämaan haja-asutusalueet

Puunkaatoasiat:

Jari Ukkonen, 040 505 2356
- puunkaatoasiat asemakaavatonteilta

Katselmukset ja aloituskokoukset

Rakennustarkastusinsinööri Jarno Junnonen, 0400 841856

Tarkastusinsinööri Lasse Kokko, 0400 558064

Tarkastusinsinööri Virpi Jukkara, 040 480 5842
- Joutsenon alue

LVI-tarkastusinsinööri Jukka Penttilä, 040 647 6700

Rakennettu ympäristö ja sen valvonta

Rakennetun ympäristön tarkastaja Juho Tuuliainen, 040 661 0951

Hakemuksien vastaanotto, asiakaspalvelu, arkistopalvelut

Osastosihteeri Sanna Vilhola, 040 357 4153

Rasitehakemukset

Osastosihteeri Taina Lind, 040 164 9611

Asumisoikeusasiat

Lupasihteeri Sari Tarvainen, 040 130 9210