Suosikit

Kaupungin ja konsernin tunnusluvut

Kaupungin tuloslaskelman tunnusluvut

2022

2021

Toimintatuotot/toimintakulut, % 9,5 9,4
Vuosikate/poistot, % 181,7 185,4
Vuosikate, euroa/asukas 495,9 775,6
Asukasmäärä 72 675 72 646

Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut

2022

2021

Toiminnan ja investointien rahavirta/kertymä 5 v 5,5 20,7
Investointien tulorahoitus, % 177,2 146,2
Laskennallinen lainanhoitokate 1,5 1,8
Laskennallinen lainanhoitokate (ilman konsernitiliä) 1,5 2,1
Kassan riittävyys, pv 13 55
Kassan riittävyys, pv (ilman konsernitiliä) 18 24
Asukasmäärä 31.12. 72 675 72 646

Kaupungin taseen tunnusluvut

2022

2021

Omavaraisuusaste, % 55,3 49
Omavaraisuusaste, % (ilman konsernitiliä) 56,3 52,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 50,7 61,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (ilman konsernitiliä) 48,8 52,7
Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa 108,9 92,5
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas 1 498,3 1 273
Lainakanta 31.12., milj euroa 189,8 246,1
Lainakanta 31.12., milj euroa (ilman konsernitiliä) 180,0 200,8
Lainat, euroa/asukas 2 611,9 3 388
Lainat, euroa/asukas (ilman konsernitiliä) 2 476,8 2 763,4
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa 200,2 258
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa (ilman konsernitiliä) 190,4 212
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas 2 755 3 553,6
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas  (ilman konsernitiliä) 2 619,9 2 929
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa 119,6 119,7
Asukasmäärä 31.12. 72 675 72 646

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

2022

2021

Toimintatuotot/toimintakulut, % 51,1 51,7
Vuosikate/poistot, % 158,8 152
Vuosikate, euroa/asukas 1 170 1 393
Asukasmäärä 72 675 72 646

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

2022

2021

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj euroa 40,3 48,5
Investointien tulorahoitus, % 135,8 129
Laskennallinen lainanhoitokate 1,5 1,6
Kassan riittävyys, pv 30 39

Konsernitaseen tunnusluvut

2022

2021

Omavaraisuusaste, % 41,9 33,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 75,7 84,2
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 176,5 149,3
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas 2 428,1 2 055,4
Konsernin lainakanta 31.12., milj euroa 451,1 507,3
Konsernin lainakanta 31.12., euroa/asukas 6 207,5 6 982,5
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa 465 527
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas 6 398 7 253,8
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa 11,5 10,8
Asukasmäärä 31.12. 72 675 72 646