Suosikit

Joutsenon koulu

Koulu keskellä kylää

Joutsenon yhtenäiskoulu sijaitsee maaseutumaisemissa keskellä kylää. Koulurakennuksemme valmistui keväällä 2021. Tilat ovat upeat ja muunneltavat. Koulumme on aito hengittävä puukoulu. Koulu jakaantuu neljään soluun. Jokaisessa solussa on viihtyisä opintori, jota ympäröi luokat. Luokissa on avattavat seinät, joten koulussamme onnistuu tarpeen mukaan suljettu luokkahuonetyöskentely sekä yhteisopettajuus. Taito-ja taideaineilla on omat erikoistilat ja tiedetiloissa opiskellaan fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa.  Sydäntori on koulumme monipuolinen sykkivä keskus. Siellä ruokaillaan, opiskellaan, konsertoidaan, kokoustetaan ja vietetään myös välitunteja. Koulun vieressä on uudenkarhea Joutsenon urheilukeskus. Yhdessä nämä muodostavat erinomaisen viihtyisän ja monipuolisen oppimisympäristön. Joutsenon koulussa opiskelee noin 800 lasta ja nuorta esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin ja 110 aikuista. Lisäksi koulun yhteydessä toimii Joutsenon päiväkoti.

Koulumme toiminta-ajatus

Koulussamme haluamme tukea oppilaiden myönteistä minäkuvan kasvua aktiivisina oppijoina ja yhteisön osallistuvina jäseninä. Oppilaita ohjataan asettamaan omia tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia. Luomme yhteisöllisyyttä panostamalla erilaisten ryhmien hyvään ja toisiaan kunnioittavaan toimintaan sekä puuttumalla kiusaamistapauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn aktiivisesti. Harjoittelemme vuorovaikutustaitoja sekä empatian tunnetta, sekä yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Kantava ajatuksemme on yksilöllinen oppiminen yhdessä.

Kouluumme on luotu erinomaiset puitteet nuoren laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja onnistumiskokemuksien saamiseen. Huomioimme oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteenamme on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään jatkuvan palautteen ja itsearvionnin avulla.

Joutsenon koulussa ei järjestetä kaupunkitasoista erityispainotteista opetusta, mutta Joutsenon koulun opiskelijat voivat valita koulukohtaisina painotuksina esimerkiksi teknologiapainotteisen opetuksen tai hyvinvointipainotteisen opetuksen.

Kolme henkilöä pöydän ääressä, pöydällä tietokone.

TET-harjoittelut

Lue lisää