Suosikit

Juteini Jaakko

Jakob Judén
J.J. (---da), Jak. Juteini, Vanha Suomalainen
Syntynyt 14.7.1781 Hattulassa
Kuollut 20.6.1855 Viipurissa
Ylioppilas 1800
Opintoja Turun akatemiassa
Viipurin maistraatin sihteeri 1813-40
Valistushenkinen runoilija
Sanan Saattaja Wiipurista -lehden avustaja
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajajäsen 1845
Helsingin yliopiston kunniatohtori 1840

Ensimmäinen varsinainen suomenkielinen kaunokirjailija Jaakko Juteini kuuluu aikaan ennen Runebergin runojen ja Kalevalan ilmestymistä. Hänet on leimattu kuivakkaaksi ja moralisoivaksi opetusrunoilijaksi, mikä Kai Laitisen mukaan on yksipuolinen luonnehdinta. Suomen kirjallisuuden historiassaan Laitinen toteaa Juteinin toimekkaaksi ja tuotteliaaksi kirjailijaksi, joka on parhaimmillaan ytimekäs kielenkäyttäjä ja sympaattinen aikansa heikkouksien kriitikko.

Osa Juteinin runoista, esimerkiksi Älä itke äitini ja Arvon mekin ansaitsemme (julk. 1816) on jäänyt elämään kansanlaulunomaisina. Juteini kirjoitti myös ensimmäisen suomenkielisen näytelmän Perhe-Kunda. Pila-Kirjoitus Epä-Luuloista (1817) ja novelliyritelmän Nimi-Päivä, elli Hyvä Elämä Hovissa (1824).

Kirjailijan valistushenkinen järjen korostus näkyy erityisesti tasa-arvoa, uskonnonvapautta, eläintensuojelua ja kohtuullisuutta painottavissa kirjoituksissa. Juteini joutui ristiriitaan virallisen kirkon opin kanssa, ja hänen vapaamielisyyttänsä ja suvaitsevaisuutta korostava kokoomateoksensa Anteckningar af Tankar uti Warianta Ämnen (1827) takavarikoitiin ja poltettiin julkisesti Viipurin torilla 8.1.1829. Senaatti vapautti myöhemmin Juteinin syytteestä, mutta hän ei enää julkaissut paljonkaan.

Juteini oli myös Sanan Saattaja Viipurista -lehden ja Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajia (1845).

Tuotanto

Kirjoituksia Jak. Juteinilda. Ensimmäinen osa.
Turku 1810. Runoja.

Muisto-patsas Suomessa Aleksanderille I keisarille ja Suurelle Ruhtinaalle. Koetus Jac. Juteinilda.
Turku 1815. Runoja.

Anmärkningar uti Finska skaldekonsten. Af Jac. Judén
Wiborg. 1816.

Kritik öfver lån-bokstäfverna uti finska språket
Af Jac. Judén. Wiborg 1816.

Lasten kirja: koetus
Wiipuri 1816. Katekismusaapinen

Vaikutuksia suomalaisen sydämessä
Wiipuri 1816.Runoja.

Pila-kirjoituksia
Wiipuri 1816. Runoja.

Suomalainen, elli Runo ahkeruudesta Suomessa
Wiipuri 1816.

Vaikutuksia suomalaisen sydämessä
Wiipuri 1816.Runoja.

Venäläinen elli runo Pohjan Sodasta, aljettu Venäjästä ja päätetty Parisissa yhteiseksi rauhaksi.
Wiipuri 1816.

Ajan viete, elli Moninainen runo-kokous
Wiipuri 1817.

Jak. Juteinin vilpittömiä kirjoituksia
Wiipuri 1817. Runoja.

Lausumisia, ja muita vakaisia runo-kirjoituksia
Wiipuri 1817.

Perhe-kunda. Pila-kirjoitus epä-luuloista, kolmessa osassa.
Wiipuri 1817. Näytelmä.

Pila pahoista hengistä, kolmessa kanssapuheessa, uskon vahvistukseksi.
Wiipuri 1817. Näytelmä.

Puhe lapsen kasvatuksesta. Siveys ja Jumalantundo onnen tuovat.
Wiipuri 1917.

Tutkindo kuolevaisuudesta. Elämän toivo kuolemangin voittaa.
Wiipuri1817.

Tutkinnon aiheita
Wiipuri 1817.

Försök till utredande af Finska språkets grammatik. Af Jac. Judén.
Wiborg 1818.

Lähtö-laulu, elli Hyvästi-jättö Väinämöiselle
Wiipuri 1819.

Uusia lauluja, perustus-kielellä. Valitut Jak. Juteinin teoista
Wiipuri 1819.

Huilun humina, elli Takaisin tulo Väinämöisen hyvästi jätöstä.
Wiipuri 1820.

Nimi-päivä, elli hyvä elämä hovissa, jonka on kirjoittanut joutilaana Jak. Juteini.
Wiipuri 1824.

Jak. Juteinin runon tähteitä.
Wiipuri 1826.

Kissan poika
Wiipuri 1826.

Sangari Sionissa, elli Valistuksen voitto pimeyden vallan ylitse.
Wiipuri 1826.

Viisauden vaellus maan päällä.
Wiipuri 1826.

Anteckningar af tankar i varianta ämnen. Af. Jac. Judén.
Wiborg 1827.

Lauseita Jak. Juteinin kirjoista.
Wiipuri 1844.

Sanan laskun koetuksia ja runon tähteitä.
Wiipuri 1844.

Jak. Juteinin kirjoja. 1-9. Suomenkieliset kirjoitukset.
Julk. Joel Jakob Juden. Viipuri 1856-58. Viipurin Kirjallisuusseura

Jaakko Juteinin Eläinsuojeluskirjoitelmat.
Kokosi T.K. [Forstén]. Helsinki 1906. Toimittaja.

Valikoima Jaakko Juteinin runoja.
Helsinki 1907. Helsingin kustannus-oy.

Jaakko Juteinin mietteitä eläinsuojelusta.
Toim. Aukusti Simelius. Helsinki 1913. Suomen eläinsuojeluyhdistys.

Erhetysten vaikutus elli Lapsen murhe.
Kirj. Jakob Judén. Wiipuri 1927.

"Voi sun juttujas Juteini".
Valikoima. Toim., osaksi ruotsista suom. ja kommentit kirj. Ahti Laine. Hämeenlinna 1983. Littera.