Suosikit

Taidekokoelmat

Mistä on taidemuseon kokoelmat tehty? Lappeenrannan taidemuseon teokset ovat tulleet museolle monia eri reittejä ja tästä syystä kokonaisuus muodostuu monesta erillisestä kokoelmasta. Tällä hetkellä Lappeenrannan museoiden kaikkiin taidekokoelmiin kuuluu yhteensä noin 3700 teosta. Määrällisesti suurin osa teoksista kuuluu Lappeenrannan taidemuseon omaan kokoelmaan. Se karttuu vuosittain lahjoituksilla ja määrärahojen puitteissa tehtävillä ostoilla. Kokoelmahankinnoissa painopiste kaakkoissuomalaissa nykytaiteessa.

Teoksia on hankitaan suoraan taiteilijoilta, yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä tai näyttelyistä. Suurempia kokonaisuuksia ovat lahjoituskokoelmat. Näitä ovat esimerkiksi Pertti Ala-Outisen kokoelma, Kaino ja Jussi Komosen perikunnan kokoelma sekä Tuomas von Boehmin perikunnan kokoelma.

Sairaala- ja palvelukoti-artoteekkikokoelman teokset ovat osa Lappeenrannan taidemuseon kokoelmaa. Teokset on talletettu Etelä-Karjalan keskussairaalaan ja jatkossa myös muutamaan kaakkoissuomailaiseen palvelukotiin. Sairaala- ja palvelukoti-artoteekkikokoelmatoiminta on osa Lappeenrannan taidemuseon alueellista toimintaa ja se on toteutettu yhteistyössä Kaakon taiteen kanssa.

Oman kokoelmansa muodostaa myös Lappeenrannan kaupungin taidekokoelma. Sen teoksia on sijoitettu museon seinien ulkopuolelle julkisiin tiloihin eri puolille kaupunkia. Kun Joutseno liitettiin Lappeenrantaan vuonna 2009 kuntaliitoksen myötä syntyi myös Joutseno-kokoelma.

Lappeenrannan museoiden taidekokoelmissa on myös taideteoksia, jotka kuuluvat Etelä-Karjalan museoon talletettuihin Viipuriin liittyviin laajempiin kokonaisuuksiin. Tällaisia kokoelmia on mm. Viipuri-säätiön kokoelma.

Lappeenrannan museoiden omistamien teosten lisäksi museon hallinnassa on erilaisten yhdistysten ja säätiöiden talletuskokoelmia. Niiden omistus säilyy tallettajataholla ja talletuksesta käytetään myös nimitystä deponointi. Useissa Lappeenrannan taidemuseolle deponoidussa kokoelmissa näkyy Lappeenrannan museoiden erityinen Karjalankannasta ja Viipurin alueen kuvataidetta koskeva valtakunnallinen erityisvastuu. Monilla tallettajatahoista on historiallinen yhteys Viipurin ja Karjalan Kannaksen alueelle. Keskeisimpiä tallennuskokoelmia ovat Viipurin Taiteenystävät ry, Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö sr, William ja Ester Otsakorven säätiö sr sekä Onni ja Helmi Karttusen säätiö sr.

Kokoelmia verkossa

Lappeenrannan museot on julkaissut oman Finna-näkymän. Sen kautta voi tutustua museon tarjoamiin digitaalisiin kokoelma-aineistoihin verkon kautta. Tarkoituksena on jatkossa julkaista lisää museon keskeisimpiä ja kysytyimpiä kokoelma-aineistoja Finnassa ja parantaa näin kokoelmien saavutettavuutta. Finna on suomalaisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteinen käyttöliittymä. Sen kautta on mahdollisuus hakea ja tarkastella museoiden, arkistojen ja kirjaston digitaalisessa muodossa olevia aineistoja. 

Lappeenrannan museoiden näkymä löytyy täältä: Lappeenrannan museoiden Finna-näkymä

HUOM! Kokoelmahallintajärjestelmän vaihdosta johtuen valtaosa taidekokoelmasta ei toistaiseksi ole selailtavissa Finnassa. 


Taidekokoelmiin liittyvät kyselyt ja tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen museot(at)lappeenranta.fi