Suosikit

Vesilupa

 

Milloin tarvitset vesitalousluvan?

Vesilain mukaista lupaa edellytetään, kun hankkeella on merkittäviä vaikutuksia vesistöihin tai ranta-alueisiin tai kun hanke kuuluu vesilain erikseen mainitsemiin hanketyyppeihin. Luvan tarve voi syntyä esimerkiksi vesistömuutoksista, jotka aiheuttavat haittaa tai loukkaavat yleistä etua. Myös olemassa olevien rakenteiden muuttaminen tai uuden ojituksen tekeminen tai luonnontilaisen ojan/uoman kunnossapito voi tarvita luvan.

Vesitalouslupaa tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Suuret tai yleisessä käytössä olevat laiturit
  • Venesatamat ja vesiliikennealueet
  • Vesikulkuväylien alittavat tai ylittävät rakennustyöt kuten sillat ja kaapelit
  • Vesivoimalaitosten ja patojen rakentaminen
  • Vesistöjen säännöstely ja kunnostus
  • Merkittävät ruoppaus- ja täyttötyöt
  • Suurimittainen vedenotto
  • Myös olemassa olevien rakenteiden muuttaminen tai uuden ojan tekeminen tai ojan kunnossapito voi tarvita luvan.

Lisätietoa vesilain mukaisen luvan hakemisesta Ympäristöhallinnon verkkosivulta.