Suosikit
Palvelu

Lukiokoulutus

Lukio on yleissivistävä toisen asteen koulutus, jonka tavoitteena on hyvinvoiva, tasapainoinen ja sivistynyt lukiolainen. Lukiossa opiskelija saa eväitä omaksua, yhdistää ja käyttää tietojaan ja taitojaan sekä soveltaa oppimiaan asioita monipuolisesti.  Lukiolainen pääsee kehittämään valmiuksiaan jatko-opintoihin, työelämään, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Lukio-opinnoissa huomioidaan opiskelijan yksilölliset tarpeet, tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä kestävän tulevaisuuden rakentumista.

Lukio-opinnot koostuvat opintojaksoista, joiden suoritukset annetaan opintopisteinä. Lukio-opintojen laajuus tulee olla vähintään 150 opintopistettä. Valmistuessaan lukiosta opiskelija saa lukion päättötodistuksen sekä ylioppilastutkintotodistuksen.

Lappeenrannassa on kaksi kaupungin ylläpitämää lukiota: Lappeenrannan Lyseon lukio sekä Kimpisen lukio. Lisäksi Lappeenrannassa toimii Etelä-Karjalan IB-lukio, Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio (ISK) ja Saimaan ammattiopisto Sampossa voi suorittaa kaksoistutkinnon eli sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.

Lukiot tekevät yhteistyötä muiden toisen asteen oppilaitosten ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa.

Toimintaohje

Lukioon pääsyn edellytyksenä on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Lukiokoulutukseen haetaan keväisin ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa Opintopolussa (www.opintopolku.fi). Hakija tulee valituksi ensimmäisen hakutoiveensa mukaiseen koulutukseen, mikäli hänen lukuaineidensa keskiarvonsa siihen riittää. Lappeenrannan lukioiden alin hyväksyttävä keskiarvoraja, jolla voi tulla valituksi on 7,0. Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen lukumäärä päätetään vuosittain. Lukioon hakevat ilmoittavat myös toiveensa lukion ainevalinnoista.

Lisätietoja yhteishausta saat opinto-ohjaajaltasi ja opintopolusta.

Saat tiedon lukiopaikasta yhteishaun tulosten tultua kesäkuun puolessa välissä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Lukiolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714