Suosikit

Maksut

Lappeenrannan kaupunginkirjastossa perittävät maksut 1.3.2024 alkaen:

 • Noutamatta jäänyt varaus 1,50 €, maksua ei peritä noutamattomasta lasten aineistosta
 • Kaukolainan tilausmaksu 5,00 € (tilaukset Heili-kirjastojen ulkopuolelta)
 • Kirjastokortin uusiminen 2,00 €

Myöhästymismaksu

 • Myöhästymismaksu/laina/vrk 0,20 €

Maksu peritään kaikilta kalenteripäiviltä heti eräpäivän jälkeen. Maksun enimmäismäärä on 6 € / laina. Lasten aineistoista ei peritä myöhästymismaksua.

Maksamattomat myöhästymismaksut ja muut maksut kertyvät asiakkaan velkasaldoon. Asiakas menettää lainausoikeuden velkasaldon ylittäessä 10 €. Lainausoikeuden säilymiseksi kaikki kertyneet maksut on maksettava viimeistään seuraavan vuoden ensimmäisen lainauksen yhteydessä.

Myöhästymisilmoitusmaksu

 • Myöhästymisilmoitusmaksu 0,80 € / ilmoitus

Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään seitsemän vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua ensimmäisen huomautuksen lähettämisestä. Varatusta aineistosta lähetetään ensimmäinen myöhästymisilmoitus yhden vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen 14 vuorokauden kuluttua ensimmäisen lähettämisestä.

Laskutuslisä

 • Laskutuslisä 5,00 € / lasku

Palauttamaton aineisto laskutetaan 40 vuorokauden kuluttua viimeisestä muistutuksesta.

Myöhästymisilmoitusmaksu sekä laskutuslisä peritään myös lasten aineistosta.

Palauttamatta jääneestä tai vahingoittuneesta aineistosta peritään aineiston hankintahinnan mukainen korvaus.

 

Kopiot ja tulosteet / arkki

Mustavalkoinen kopio

 • A4 0,50 €
 • A3 0,60 €

Värillinen kopio

 • A4 1,00 €
 • A3 2,00 €

Tulosteet A4

 • Mustavalkoinen 0,20 €
 • Värillinen 1,00 €

 

Muut tuotteet

 • Muovikassi 0,30 €
 • Kuitukangaskassi 2,00 €
 • Kangaskassi 5,00 €
 • CD- tai DVD-levy 2,00 €

Kokoelmasta poistetun aineiston sekä muiden myyntiin tulevien
tuotteiden myyntihinta määritellään tapauskohtaisesti.