Suosikit

Sciencepainotteinen linja

Science-painotteinen opetusryhmä sopii oppilaille, jotka haluavat opiskella enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa, matematiikkaa ja luonnontieteitä. Science-painotteisella opetusryhmällä on kursseja esimerkiksi peliohjelmoinnista, videoinnista, tähtitieteestä, fysiikasta, kemiasta ja biologiasta. Painotustunneilla perehdytään mm. tieto- ja viestintätekniikan perusteisiin, tehdään omia pelejä ja videoita, pieniä science-aiheisia projekteja ja kokeellisia töitä. Science-painotteiseen opetusryhmään voi osallistua kaikilta luokilta, jolloin myös kaveritoiveiden huomioiminen on mahdollista. 

Science-painotteista opetusta on 7. luokalla yksi vuosiviikkotunti sekä 8. ja 9. luokilla kolme vuosiviikkotuntia. Science-painotuksessa oleville oppilaille järjestetään myös kaksi pitkää (n. puolen tunnin mittaista) ohjattua välituntia viikossa. Välituntien aikana on mahdollista jatkaa omia projekteja, tehdä kokeellisia töitä jne. Science-painotteiseen opetukseen osallistuva oppilas voi lisäksi valita 8. ja 9. luokilla kahden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisaineen.

Science-painotteista opetussuunnitelmaa noudattavaan opetusryhmään otetaan enintään 23 oppilasta. Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

1. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettujen äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan, A1-kielen sekä ympäristöopin arvosanojen keskiarvo. Keskiarvon tulee olla vähintään 7,5.

2. Arvonta saman keskiarvon saaneiden kesken