Suosikit

Pintavedet

Pintavesien tila

Lappeenrannan seudun alueella pintavesien tila on yleisesti erilainen riippuen niiden sijainnista suhteessa Salpausselkään. Salpausselkien pohjoispuolella vedet ovat karumpia ja kirkasvetisiä, mutta Salpausselkien eteläpuolen vesistöt ovat pääasiassa pienivirtaamisia jokivesistöjä ja pieniä matalia järviä, jotka kärsivät hajakuormituksesta, erityisesti maatalouden kuormituksesta. Salpausselän eteläpuolella vesistöt ovat luonnostaankin humuspitoisia ja osittain reheviä.

Pintavesien tilasta löytyy enemmän ja vesimuodostumakohtaisesti tietoa mm. Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022-27. Ohjelma löytyy sähköisestä valtakunnallisesta eTPO-tietopalvelusta .

Pintavesien ekologista tilaluokitusta voi tarkastella Vesi.fi -sivuston karttapalvelussa .

Pintavesien suojelu 

Pintavesien suojelusta löytyy tietoa Vesi.fi -sivustolta mm. seuraavista linkeistä:

Miten vaalin lähivesiä? | Vesi.fi

Viisasta virkistäytymistä vesillä | Vesi.fi

Maatalouden vesiensuojelu | Vesi.fi

Näin kevennetään metsäojituksen vesistövaikutuksia | Vesi.fi