Suosikit

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 140 §, hallintolaki 62 a §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.

Huom! Päätökset näkyvät julkaistuina tällä sivulla. Päätösten latautuminen voi kestää muutaman sekunnin. Voit myös siirtyä suoraan viranhaltijapäätösten listaan tästä:  https://kuntamfiles.saita.fi/WebPlugin/lappeenranta/3E6DB459-F398-4B56-B82B-85E82520303F

Viranhaltijapäätökset