Suosikit
Palvelu

Harrastamisen Suomen malli - Myö harrastetaa lähel Lappeenrannassa

.Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä koulussa jaksamista. Myö harrastetaa lähel Lappeenrannassa -hankkeen avulla mahdollistetaan lappeenrantalaisille, peruskoulun 1.–6. vuosiluokan oppilaille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen. Harrastaminen onnistuu ilman siirtymisiä harrastuspaikkaan tai turhaa odottamista joko kouluympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä, lyhyen kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Harrastamisen peruspiirteenä on säännöllinen, viikoittain tapahtuva toiminta. Hankekauden 2023–2024 harrastustoiveet pohjautuvat huhti-toukokuun 2023 aikana tehtyyn harrastuskyselyyn.

Etelä-Suomen AVI myönsi Lappeenrannan kaupungille 80.000 € erityisavustusta Suomen harrastamisen mallin toteuttamiseen lukuvuodeksi 2023–2024. Myö harrastetaa lähel – Lappeenrannassa – hankkeessa on mukana 21 lappeenrantalaista alakoulua sekä 7 yläkoulua. Hankkeessa työskentelee koordinaattori, joka vastaa alakoulujen harrastuskerhotoiminnan organisoinnista sekä ohjaamisesta ja yläkouluilla etsivästä harrastustoiminnasta.

Harrastuksia ohjaavat koordinaattorin lisäksi paikalliset seurat, järjestöt ja muut toimijat, joiden kanssa solmitaan sopimukset hankekaudelle 2023–2024.

Harrastamisen Suomen mallin logo

Asioi tästä

Toimintaohje

Harrastuskerhokausi alkaa koulukohtaisesti syyskuun aikana ja kestää toukokuun 2024 loppupuolelle saakka, pois lukien koulujen loma-ajat. Oppilas voi ilmoittautua yhteen hankkeen tarjoamaan oman koulun harrastuskerhoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-järjestelmän kautta. Perheille harrastuskerhoista tiedotetaan koordinaattorin kautta. Oppilaat kuuluvat harrastuskerhoissa koululaisvakuutuksen piiriin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Lisätietoa Harrastamisen Suomen mallista

Lisätietoa Harrastamisen Suomen malli - Myö harrastetaa lähel Lappeenrannassa