Suosikit

Historia

Keskivuoksen yhteiskoulu – Saimaan yhteislyseo – Kesämäen yläaste – Kesämäenrinteen koulu


Kesämäen koulu


Kesämäen koulu sijaitsee Salpausselän harjanteella. Tontti on vanhaa rakuunoiden harjoitusmaastoa, sillä perinteinen vanha leirikenttä sijaitsee aivan pienen matkan päässä. Tästä ovat myös osoituksena mm. useat hevosenkenkä- ja piikkilankalöydöt pihapuiden sisältä.
Kesämäen kansakoulua rakennettiin vaiheittain vuosina 1954 – 60. Koulun suunnittelusta vastasi arkkitehti Reino Ahjopalo.

 

50-luku

Ensimmäiset oppilaat ja opettajat aloittivat koulutyöskentelyn 1955 syyskuussa uusissa ja ajanmukaisissa tiloissa. Koulu käsitti tuolloin kaksi luokkarakennusta (talot 1. ja 2.), lämpökeskuksen ja asuinrakennuksen. Koulun ensimmäisenä rehtorina toimi johtajaopettaja Unto Liira. Oppilaita oli paljon ja koulua käytiin jopa kahdessa vuorossa. Alkuvuosina koulun ”keskuksena” toimi nykyinen K-talo (teknisen työn tilat), jossa yläkerrassa sijaitsi puukäsityöluokka ja pieni juhlasali. Alakerrassa oli koulun keittiö, josta ruoka jaettiin maitokärryillä luokkataloihin ja ruokailu tapahtui luokissa. Uusi, ajanmukainen ja tilava kahteen osaan jaettavan liikuntasali valmistui syksyksi 1959.

 

60- ja 70-luku

Koulun vihkijäiset pidettiin 3.4.1960 klo 15.00. Viimeisimpänä koulurakennuksena valmistui lukuvuoden 1967-68 aikana uusi ja valoisa ruokala.
Peruskoulu-uudistuksen myötä 1974 Kesämäen kansakoulusta tuli Kesämäen ala-aste. Koulu oli kaksi ja jopa kolmisarjainen oppilasmäärän ollessa jopa yli 350. Kesämäessä opiskeltiin mm. saksaa ja englantia.

 

80- ja 90-luku

Vuoden 1980 syksystä alkaen 2000 -luvun alkuun Kesämäen koulun yhteydessä toimi myös omana koulunaan Lappeenrannan kuulovammaisten koulu 3.-talossa. Myös Mäntylän ala-asteen 6.-luokkalaiset tulivat monena vuotena Kesämäkeen, koska Mäntylän ala-asteella eivät tilat riittäneet kaikille mäntyläläisille.
Kesämäen ala-aste oli ”lakkautusuhan” alla 90-luvun taitteessa, sillä oppilasmäärä oli vain 170 ja kaupungilla olisi ollut myös taloudellisesti, suuri lama 1992-93, mielenkiintoisempaa käyttöä koulun 3,3 hehtaarin tontille. Onneksi 1993 kaupungin silloisessa kouluvirastossa syntyi hieno idea perustaa Lappeenrantaan englanninkieliset luokat. Syksyllä 1994 aloittivatkin jo ensimmäiset oppilaat opiskelunsa 1.e luokalla ja samalla koulusta muodostui vähitellen kaksisarjainen ala-aste ja oppilasmäärä ylitti pian 200:n.

 

2000-luku

Uuden vuosituhannen alussa koulun nimi muutettiin Kesämäen kouluksi ja samoihin aikoihin koulun alueella aloitettiin mittavat rakentamis-, saneeraus- ja peruskorjaustyöt. Nämä työt etenivät vaiheittain alkaen keittiöstä 2003 ja päättyen 2015 kesällä 3.-talon peruskorjauksen valmistumiseen. Syksyllä 2005 valmistui koulun alueelle uusi ja moderni koulurakennus Itä-Suomen koululle. Lukuvuoden 2010-11 aikana koulun yhteyteen rakennettiin Kesämäen päiväkoti, joka on tarkoitettu n. 100 lapselle. Kun vielä 2015 Kesämäen koulussa aloittaneiden lakkautetun Mäntylän koulun oppilaiden myötä oppilaita tuli n. 100 lisää, opiskelee Kesämäen koulun alueella päivittäin n. 800 lasta, oppilasta ja aikuista.