Suosikit
Palvelu

Vapaiden tonttien vuokraaminen tai ostaminen kaupungilta

Lappeenrannan kaupunki tarjoaa eri puolilla kaupunki vuokrattavia ja myytäviä tontteja. Tonttien hintaan lisätään aina kiinteistönmuodostusmaksu. Rakennuslupa ja liittymismaksut eivät kuulu tontin hintaan.

Ehdot ja kriteerit

Asuintonttien luovutuksen kriteerejä:

Silloin kun samassa hakukierroksessa samaa tonttia hakee useampi hakija, voidaan päätöksenteossa käyttää seuraavia kriteereitä:

 • Hakijan asunnontarpeen huomioon ottaminen
 • Työpaikkojen ja lasten koulujen sijainti
 • Perheen koko
 • Nykyisen asunnon ahtaus, laatu ja kunto
 • Hakijakunnan terveydelliset syyt
 • Kaupungin elinkeinopoliittiset perusteet

Suurta mielenkiintoa jo ennakolta herättäneen alueen tonteista osa voidaan luovuttaa arpomalla hakijoiden kesken.

Hakijalla, joka rakentaa pientaloja myyntiin tai on saanut kaupungin tontin viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana, on mahdollisuus saada tontti vasta ns. jatkuvasta luovutuksesta, mikäli samalla tontilla ei ole muita hakijoita. Viiden vuoden sääntö ei koske rivitalohankkeen osakasta.

Yritystonttien luovutuksen kriteerejä:

 • Luovutus edistää kaupungin elinkeinopohjan monipuolistamista ja uusien työpaikkojen, yritysten ja toimialojen sijoittumista Lappeenrantaan.
 • Luovutus edistää olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksien parantamista Lappeenrannassa.
 • Luovutus edistää erilaisten palveluiden sijoittumista kaupungin eri aloille.
 • Luovutus edistää Suomen lähialueille ja -alueilta suuntautuvan kaupan ja teollisuuden sijoittumista Lappeenrantaan.
 • Luovutus edistää yliopiston ja teknologiakeskuksen tuottamien osaamisalojen toimintojen sijoittumista Lappeenrantaan.
 • Yritystontteja ei luovuteta käypää arvoa alempaan hintaan.

Toimintaohje

Tutustu omatoimisesti kaupungin tonttitarjontaan

 • Kaupungin omistamat ja luovutuskelpoiset tontit löytyvät sähköisestä hakupalvelusta
 • Uusia tontteja julkaistaan palveluun ympäri vuoden
 • Tutustu tontin luovutusehtoihin ja tonttitietoihin. Tarvittaessa kysy lisätietoja.
 • Tutustu kaavoituskatsaukseen. Kaavoituskatsauksessa esitetään alueet, joita kaupunki kaavoittaa rakentamista varten lähivuosina.

Ohjeita tontin sähköiseen hakuun liittyen

 • Hakemuksen jättäminen edellyttää sähköiseen hakupalveluun rekisteröitymistä. Palveluun rekisteröidytään verkkopankkitunnuksilla.
 • Ensimmäisen rekisteröitymisen yhteydessä saat henkilökohtaisen tilin ja tilille käyttäjä antaa salasanan myöhempää käyttöä varten.
 • Vapaita tontteja pääsee hakemaan valitsemalla kunkin tontin tiedoista kohdasta: "Hae tonttia". Voit hakea kerralla useita tontteja.
 • Voit järjestää valitut tontit haluamaasi tärkeysjärjestykseen.
 • Hakemus tulee toimittaa käsittelyyn toiminnolla Lähetä hakemus. Hakemusta voi muokata tai sen voi peruuttaa hakuajan päättymiseen asti.
 • Saat antamaasi sähköpostiin varmistuksen hakemuksen saapumisesta.
 • Voit selata lähettämisiä hakemuksia ja seurata hakemusten tilaa kirjautumalla hakupalveluun sähköpostiin tulleesta linkistä.
 • Antamaansa sähköpostiin lähetetään ensitiedon myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä. Virallinen tieto tulee myöhemmin postitse.

Hakemuksesi käsittely

 • Hakemuksesi käsitellään mahdollisimman nopeasti.
 • Tontin luovuttaminen ensimmäistä kertaa edellyttää joko viranhaltijan päätöstä tai toimielinkäsittelyä.
 • Päätös ja valitusosoitus sekä toimintaohjeet postitetaan teille sähköpostitse, mikäli muuta ei ole sovittu.

Tontti vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoitus

 • Luovutus päätökseen liittyy kuntalaisen muutoksenhakuoikeus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tontin luovutukseen liittyvää sopimusta ei voi allekirjoittaa ennen kuin muutoksenhakuaika on umpeutunut.
 • Maanvuokrasopimus tai kiinteistön kauppakirja tehdään sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistönvaihdantapalvelussa. Paperinen sopimus tehdään vain poikkeustapauksissa.
 • Kauppahinta tulee olla maksettu ennen kuin kiinteistön kauppakirja voidaan allekirjoittaa.

Vuokraoikeuden rekisteröinti

 • Mikäli maanvuokrasopimus on tehty sähköisesti, niin teidän ei tarvitse erikseen hakea omistuksenne rekisteröintiä.
 • Mikäli maanvuokrasopimus on tehty paperisena, tulee teidän tehdä tarvittava rekisteröinti ilmoitus Maanmittauslaitokselle omatoimisesti.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410