Suosikit

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvovat pysäköinnintarkastajat sekä poliisit. Pysäköintivirhemaksu on 50 euroa.

Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa pysäköintivirhemaksun tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko
- kirjallisesti lähettämällä se pysäköinninvalvojalle postitse osoitteeseen Pysäköinninvalvonta, PL 38, 53101 Lappeenranta
- sähköpostitse osoitteeseen: pysakoinninvalvonta@lappeenranta.fi
- täyttämällä lomakkeen henkilökohtaisesti ja jättämällä sen Asiakaspalvelukeskus Winkkiin (käyntiosoite Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta) tai 
- sähköisellä oikaisuvaatimuslomakkeella pysäköintivirhemaksussa ilmoitettuun www-osoitteeseen tai pysäköintivirhemaksussa olevan QR-koodin avulla.

Pysäköinninvalvontaan liittyvä asiointi, kuten oikaisuvaatimusten tekeminen, tapahtuu Asiakaspalvelukeskus Winkissä  (käyntiosoite Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta) Asiakaspalvelukeskus Winkki on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-17, kesäaukiolo 3.-28.6. klo 9-16, 1.7.-26.8. klo 9-15. 

Pysäköinninvalvonnan puhelinasiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-12, puh. 05-4534240. Kiireelliset valvontapyynnöt voi muuna aikana ilmoittaa Asiakaspalvelukeskus Winkkiin (avoinna ma-pe 8.30-16.30 (kesäaukiolo 3.-20.6. klo 9-16, 24.6-26.7. klo 9-15, 29.7.-9.8. klo 9-16), puh. 05 616 2220.

Oikaisuvaatimukset käsittelee pysäköinninvalvoja. Oikaisuvaatimuksesta tehdään kirjallinen hallintopäätös, joka lähetetään asianosaiselle kirjeitse kotiosoitteeseen. Pysäköinninvalvojana toimii Elina Tavio (puh. 040 725 2961).

Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus (pdf)

Pysäköinnintarkastajien esimiehenä toimii kunnossapitopäällikkö Topi Kangas, puh. 040 144 0330.

Yksityinen pysäköinninvalvonta

Yksityisen valvontayritysten tekemä pysäköinninvalvonta yksityisillä alueella on kyseisten yritysten itsenäisesti sopimusoikeudellisilla perusteilla harjoittamaa toimintaa. Yksityisen valvontayritysten toiminta ei liity Lappeenrannan kaupungin pysäköinninvalvontaan.