Suosikit

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Keskusta-alue

Tarkoitus

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Sijainti

Osayleiskaava-alue käsittää Lappeenrannan keskustan sekä seuraavat kaupunginosat: Parkkarila, Tirilä, Kaukas, Harapainen, Mattila, Mäntylä, Kuusela, Lavola, Lännessä kaava-alueen raja kulkee Sammonlahden, Salpausselänkadun ja Lavolan kautta. Pohjoisessa alue rajautuu Saimaaseen, Voisalmensaaren kohdalla Kuivaketveleeseen. Eteläreuna noudattelee Vaalimaantietä ja 6-tietä sekä kulkee Lavolan alueen poikki. Itäreuna kulkee Kaukaan tehtaiden ja Hyötiönsaaren sivuitse. Kourula, Kuusimäki ja Huhtiniemi sekä Tyysterniemi ja Voisalmensaari.

Hyväksyjä

Kaupunginvaltuusto

Käsittelyvaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.6.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 23.2.2015 - 25.3.2015
Tekninen lautakunta 16.11.2016
Kaupunginhallitus 28.11.2016
MRA 19 §:n mukainen nähtävillä olo 8.12.2016 - 9.1.2017
Kaupunginhallitus 10.4.2017
Kaupunginvaltuusto 24.4.2017
Lainvoimaisuudesta kuulutettu 17.8.2018

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Kaavan asiakirjat

Kaavaa varten laaditut selvitykset