Suosikit
Palvelu

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut auttaa nuoria koulutus-, työ- ja henkilökohtaiseen elämänhallintaan liittyvissä asioissa nuorten omien tarpeiden mukaan.

Edistää nuorten itsenäisyyttä ja liikkuvuutta Euroopan alueella.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden lähtökohtana ovat Euroopan nuorisotiedotus- ja neuvontajärjestön ERYICAn periaatteet.

Ehdot ja kriteerit

Asiakkaina ovat alle 29-vuotiaat nuoret, nuorten vanhemmat, nuorten parissa työskentelevät ja järjestöt Lappeenrannasta.

Tieto- ja neuvontapalvelut on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Toimintaohje

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa voi asioida ilman ajanvarausta, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Alle 29-vuotiailla on oikeus saada nuorten tieto- ja neuvontapalveluja kasvokkain tai verkossa. Nuoret voivat myös itse toimia palveluissa vertaistiedottajina ja -neuvojina toisilleen.

Tieto- ja neuvontapalveluissa selvitettävät kysymykset voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, työllisyyteen, opiskeluun, ulkomailla työskentelyyn, kursseihin, vaihto-opiskelumahdollisuuksiin, matkailuun, terveyteen, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja oikeuksiin.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285