Suosikit

Luvat ja ilmoitukset

Eräät ympäristönsuojeluun liittyvät toiminnot edellyttävät joko ilmoituksen tekemistä tai luvan hakemista asianomaiselta viranomaiselta. Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. Ilmoituksen perusteella viranomainen tekee asiasta riippuen joko päätöksen tai antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen käsittelystä.  Luvanvaraisia toimintoja ovat mm. maa-ainesten ottaminen ja ympäristöluvanvaraisten laitosten toiminta sekä melua ja tärinää aiheuttavat toiminnat.

Lomakkeet palautetaan sähköpostilla osoitteeseen

ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi  tai postitse osoitteeseen:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 301
Pohjolankatu 14
53101 Lappeenranta

  

Ilmoitus- ja lupahakemuslomakkeet