Suosikit

Harrasteresepti

Harrasteresepti on tarkoitettu lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön. Harrastereseptin voi tehdä lasten tai nuorten kanssa työskentelevä aikuinen, kuten kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, opettaja tai ohjaaja. Lapsen/nuoren kanssa käytävissä keskusteluissa kysytään, onko hänellä harrastusta ja haluaisiko hän sellaisen. Työntekijä voi ehdottaa reseptin tekemistä, mikäli uskoo, että mielekkään harrastuksen löytäminen olisi lapselle/nuorelle hyödyksi. Reseptin tekeminen ei sido lasta/nuorta vielä mihinkään.

Keskustelun jälkeen aikuinen soittaa lapsen/nuoren huoltajalle ja kertoo harrastusreseptistä, sekä kysyy luvan sen tekemiseen. Samalla huoltajan kanssa sovitaan, kenen kanssa koordinaattori tai ohjaaja voi sopia tapaamisen lapsen/nuoren kanssa. Ala-aste ikäisten osalta sovitaan tapaaminen aina huoltajan kanssa. Yläasteikäisten osalta huoltajan kanssa sovitaan yhdessä, keneen koordinaattori ottaa yhteyttä, huoltajaan vaiko suoraan nuoreen. Resepti voidaan tehdä myös esimerkiksi koulun terveystarkastuksen tai oppimiskeskustelun yhteydessä.

Lomakkeessa kysytyt tiedot menevät harrastuskoordinaattorille. Koordinaattori voi itse ottaa lapseen/nuoreen yhteyttä tai mikäli nuori on sellaisella koululla, jossa on nuoriso-ohjaaja, voi koordinaattori pyytää ohjaajaa olemaan nuoreen yhteydessä. Lapsen/nuoren kanssa sovitaan tapaaminen koululle, välitunnille, tai vaikkapa koulupäivän jälkeen nuorisotilalle tai kirjastoon. Hänen kanssaan keskustellaan, mitä hän haluaisi tehdä vapaa-ajallaan, onko hänellä ollut mieluisaa harrastusta tai onko hänellä kavereita. Ohjaaja tai koordinaattori voi mennä lapsen/nuoren kanssa kokeilemaan jotain koululla olevaa harrastusta tai mikäli niistä ei löydy mieleistä, voi ohjaaja ja lapsi/nuori etsiä harrastusta myös muualta.

Harrastereseptilomakkeessa kysytään välttämättömiä yhteystietoja, jotta koordinaattori saa yhteyden asianosaiseen. Lomakkeeseen ei tule kirjata erityisiä henkilötietoja.

Täytä Harrasteresepti-lomake