Suosikit

Viherniitty

  • 89 oppilasta (vuosiluokat 1, 3 ja 5.)
  • 4 luokanopettajaa
  • erityisluokanopettaja
  • laaja-alainen erityisopettaja
  • 2 koulunkäynninohjaaja

Eri-ikäiset oppilaat työskentelevät yksin ja yhdessä. Maanantaiaamuisin työskennellään eri-ikäisten oppilaiden kummiryhmissä tehden erilaisia projekteja ja harjoitellen tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Viherniityn solun värejä ovat vihreä, pinkki ja punainen. Viherniityn solussa on erilaisia oppimistiloja. Solun keskustorille eli Viherkeskukseen kokoonnutaan koko solun yhteisiin hetkiin. Viherlabrassa opiskellaan pääasiassa kieliä, ympäristöoppia, historiaa, uskontoa sekä tehdään ryhmätöitä. Tuhatkauno on varusteltu matematiikan oppimisvälinein. Sananjalassa keskitytään äidinkielen opiskeluun ja rauhoitutaan lukunurkassa. Kissankäpälä on tarkoitettu hiljaiseen yksilötyöskentelyyn. Tupasvillassa työskennellään pääsääntöisesti opettajan johdolla mm. kieliä opiskellen tai tehdään pari- ja ryhmätöitä. Viherniityssä on kaksi pienryhmätilaa, joista toinen toimii solun aikuisten työtilana.

 

Pontuksen koulussa on neljä oppimissolua

Soluissa on 75-90 eri-ikäistä oppilasta. Kahdessa solussa opiskelee 1., 3. ja 5. luokkalaisia ja kahdessa 2., 4. ja 6. luokkalaisia. Jokaisessa solussa on oppilaita kaikilta oppimisen tuen tasoilta.  Solujen opettajat ja koulunkäynninohjaajat työskentelevät tiiminä, jossa on  5-8 opettajaa ja 1-4 koulunkäynninohjaajaa. Aikuistiimi suunnittelee ja toteuttaa opetusta yhdessä. Jokaiselle oppilaalle on nimetty oma vastuuopettaja ja kaikki solun aikuiset ovat kaikkia oppilaita varten. Solun aikuistiimin toimintaa ohjaa solun yhteinen tiimisopimus.