Suosikit
Palvelu

Koulujen kerhotoiminta

Jokaisen lappeenrantalaisen oppilaan on mahdollista osallistua koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaan eli oppituntien ulkopuoliseen harrastustoimintaan. Kouluilla järjestetään esimerkiksi koulupäivän jälkeen tai välituntien aikana erilaisia kerhoja. Oppilaat voivat osallistua kerhojen suunnitteluun. Kerhoihin osallistuminen on aina vapaaehtoista ja maksutonta.

Kerhotoiminnan tavoitteena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä ja tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus osallistua ainakin yhteen säännölliseen harrastukseen koko perusopetuksen ajan. Kerhotoiminnassa oppilailla on mahdollisuus:

  • saada onnistumisen, osaamisen ja ilon kokemuksia
  • soveltaa koulussa opittua
  • osallistua luovaan toimintaan
  • toimia monimuotoisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa

Toimintaohje

Saat lisätietoa koulullasi järjestettävistä kerhoista Wilmasta. Voit ottaa yhteyttä koulusi opettajiin tai rehtoriin esittääksesi toiveita kerhojen sisällöistä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki 47§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L8P47

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Liittyvät palvelut

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityiset opetusjärjestelyt Erityisopetus lukiokoulutuksessa Ilmoitus terveyshaittaepäilystä Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen Joustava perusopetus (JOPO) Katsomusaineen opiskelu Koulukuljetukset Kouluun ilmoittautuminen Lappeenrannan Lyseon lukion englanninkielinen linja Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja Maahanmuuttajien valmistava opetus Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pidennetty oppivelvollisuus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Vuosiluokkiin sitomaton opetus Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa