Suosikit

Hyvinvointikertomus

Kuntalain mukaan kuntien tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan vuosittain hyvinvointi- ja terveyden edistämisen mittareiden tuloksista ja kerran valtuustokaudessa laatimaan laajemman hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valtuustolle. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä koottu tiivis asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyön ja suunnittelun toimeenpanon perustana. Kunnan ylimmän johdon lisäksi myös kolmannen sektorin edustajat ovat valmistelutyössä mukana. 

Lappeenrannan kaupungin hyvivointityöryhmä laatii hyvinvointisuunnitelman. Työryhmään kuuluu kaupungin eri vastuualueiden edustajia sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ja eri järjestöjen ja sidosryhmien edustajia. Suunnitelma pohjaa maakunnalliseen laajaan hyvinvointisuunnitelmaan jossa pääteemoiksi valittiin valtuustokaudelle 2021-2025

  • terveelliset elämäntavat
  • mielen hyvinvointi
  • työllisyyden edistäminen

Lappeenrannan kaupunki panostaa erityisesti omassa toiminnassaa maakunnallisesti valittuja pääteemoja ja pyrkii edistämään ja toteuttamaan tavoitteita niiden kautta sekä  kuvaamaan väestön hyvinvoinnin tilaa. Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tavoitteita, toimenpiteitä ja painopisteitä tarkennetaan vuosittain ja niistä raportoidaan valtuustolle, jotta suunnitelma reagoi toimintaympäristömuutoksiin ja on ajassa muuttuva dokumentti.